פוסטים מאת

חזרה הביתה

חוקרת: רוית אפרתי, תמי ברוש "חזרה הביתה" היא תוכנית ביוזמת ומימון ג'וינט ישראל-מעבר למגבלות (שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, וקרן משפחת רודרמן). מטרת התכנית היא לסייע לאנשים עם מוגבלות נפשית/פיזית, שמתרחשת בגילאי העבודה ודורשת תהליכי שיקום ממושכים, להשתלב בחזרה באופן מיטבי בקהילה, ולהשיג את מטרותיהם במגוון תחומי חיים, תוך התאמה אישית ובפרק הזמן […]

רשימת פרסומים – מתנה חינם!

שם הספר שם המחבר אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה ומורחבת) פרידמן, י' (עורך) אלימות בבתי"ס – אסטרטגיות ותכניות התמודדות איסוף ועריכה – רונית כהןם אלימות כתופעה אנטי-חברתית: תיאוריה ומעשה: סקירת ספרות מקצועית תמר הורביץ אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים רחל זורמן בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת "אורט" (סקר […]

הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד בשם עוסק בהוראת השואה ובהנחלת זכרה. במסגרת פעילותו מקיים בית הספר הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, וכן מקנה כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו"ל. מכון סאלד ליווה באמצעות מחקר הערכה שלוש תכניות המופעלות בבית הספר: "מי עיון לתלמידי תיכוניים מישראל ביד ושם", "סמינרים למחנכים מחו"ל ביד ושם" ו"סיורים לצעירים מפרויקט תגלית […]

הערכת התוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" ממצאים משנת המחקר הראשונה, תשע"ח

צוות המכון ביצע את המחקר בהזמנת ועבור ראמה מטה ישראל דיגיטלית בשיתוף עם משרד החינוך, פנו לראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) בבקשה ללוות את תוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" במחקר הערכה. במהלך שנת הלימודים תשע"ז ביצעה ראמ"ה בדיקה מקדמית של המתרחש בתחום התקשוב בבתי הספר והוחלט ששנת הלימודים תשע"ח תהיה השנה הראשונה לביצוע […]

לחפש ולקבל עזרה

היכולת לחפש ולקבל עזרה (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007) חשוב שתלמידיהם יזהו את הצורך בעזרה בלמידה מרחוק וידעו לפנות לגורם המתאים על מנת לקבלה (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010). יכולת זו עשויה להיות פשוטה יחסית במסגרת למידה מסורתית, שבה המורה ויתר חברי הכיתה זמינים וקרובים, אך נעשית מורכבת במסגרת למידה מרחוק – שבה גורמי […]

קבצים מצורפים

למידה פעילה

למידה פעילה – מתרחשת כאשר התלמידים ממלאים תפקיד משמעותי בלמידה, שאינו מסתכם רק בהקשבה למורה שמרצה מולם (Edwards, 2015;Johnson & Johnson, 2008). הוראה הכוללת משימות ופעילויות של איסוף מידע, פתרון בעיות, עריכת ניסויים (Edwards, 2015) או השתתפות בדיון (Johnson & Johnson, 2008) עשויה לקדם למידה מסוג זה. במחקר הערכה שנערך לפרויקט "בית ספר חכם" על […]

אוריינות מידע

אוריינות מידע – כוללת מספר מיומנויות: היכולת לאתר מידע להעריך את אמינות המקור שנמצא היכולת למזג בין מקורות מידע שונים ליצור ידע חדש ולחלוק אותו עם אחרים (Covello &  Lei, 2010, Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umau, 2004) מכאן כי בשימוש במיומנויות אוריינות מידע נדרש התלמיד ליישם את ההיבטים הבאים: לחשוב באופן ביקורתי (Dewald, Scholz-Crane, Booth & […]

יכולות הבניית סביבת הלמידה

יכולות הבניית סביבת הלמידה – למידה מרחוק אינה מתבצעת בסביבה מובנית ומאורגנת כמו כיתת הלימוד (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007),  כך שעל התלמידים לתכנן מה תהיה סביבת הלמידה הנוחה ככל האפשר עבורם, באילוצי הלמידה מחוץ לבית הספר. היבטים רצויים לסביבות למידה אלו הם: סביבת למידה הכוללת זמינות של חומרי לימוד ומתאפיינת במספר מינימלי של […]

יכולות ניהול זמן

בלמידה מרחוק, בה מערכת השעות השגרתית לרוב משתנה, נדרשים התלמידים לתכנן ולנהל את זמן הלמידה שלהם באופן עצמאי. בספרות המחקר הוצעו אסטרטגיות שונות באמצעותן ניתן לשפר את יכולת ניהול הזמן של תלמידים במסגרת למידה מרחוק: תלמידים שקיבלו מייל שבועי ובו התבקשו לתכנן באיזה יום ובאיזו שעה יצפו בכל אחד מהשיעורים הגיעו להישגים גבוהים יותר בשלבי […]