פוסטים מאת

תיקוף מסמך הסטנדרטים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

חוקרות: ד"ר עידית מני-איקן, ד"ר רינת יצחקי צוות המחקר: פרופ’ יצחק פרידמן, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי המחקר נערך כחלק מפעילות נרחבת שנעשתה במשרד החינוך בנוגע לפיתוח סטנדרטים במקצועות הלימוד. בעקבות פיתוח והפצת טיוטת מסמך סטנדרטים במדע וטכנולוגיה לביה"ס היסודי, התבקש המכון בשנת תשס"ד, על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, לערוך מחקר שיבחן את ביצועי התלמידים ומידת ההתאמה להגדרות […]

מחקר הערכה עבור הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

חוקרות: ד"ר רינת יצחקי, רוית אפרתי המחקר נועד לבחון את השפעת המענקים הניתנים על ידי הקרן על הגורמים המציעים יוזמות חינוכיות (שאושרו או שנדחו) ועל הנהנים (קהל היעד) מאותן יוזמות. המחקר מבקש גם לבחון את מעגלי ההשפעה הנוספים (אם קיימים) של היוזמות על הארגון החינוכי והקהילה ולהעריך האם אלה אירעו בהשפעת המענק. מטרת-העל של המחקר היא […]

הסתיים מחקר בנושא רעידות אדמה בהזמנת המשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

צוות המחקר: פרופ' אפרים יער (חוקר ראשי, אוניברסיטת תל-אביב), אורית בנדס-יעקב (חוקרת שותפה, מכון סאלד) וכן יסמין אלקלעי (אונ' תל-אביב) עדי ברמניס ואלכסנדרה גלמן (מכון סאלד) המחקר עסק באיתור ומיפוי של תפיסות האוכלוסייה בישראל (על רבדיה השונים) בנוגע להיערכות לקראת רעידת אדמה ולהתמודדות עם השלכותיה האפשריות ועמד על תפיסות העומק והמנגנונים הפסיכולוגיים החברתיים והתרבותיים המעצבים […]

כפר הנוער הכפר הירוק תפיסה ירוקה: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות ביחס למחויבות סביבתית בישראל

חוקרים: אורית בנדס יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, בשיתוף עם פרופ' אפרים יער מרכזת המחקר: אנה רזניקובסקי המחקר הנוכחי מבקש לתרום להבנת מקומו של נושא הסביבה בעולם הערכי-חברתי-פוליטי בישראל, בהתבסס על חקירת העמדות, הדעות וההתנהגויות של ישראלים בנושאי סביבה, הן בהתייחסות ל"ישראלים" כקבוצה הן בהתייחסות למגזרים מייצגים של החברה הישראלית. מטרה מרכזית של המחקר היא ניסיון […]

קבצים מצורפים

כפר הנוער הכפר הירוק: תהליך המעבר מבית ספר הנלחם על קיומו לבית ספר מוביל: היבטים ארגוניים וחינוכיים

חוקרת: תמי ברוש בהנחיית: ד"ר רעיה ברמה בעשור האחרון עבר כפר הנוער "הכפר הירוק" תהליכי שינוי משמעותיים: ממוסד המתקשה לגייס תלמידים, הפך למוסד משגשג, המציע תכניות לימודים מקוריות ואשר מהווה מקור משיכה לתלמידים רבים. המחקר הנוכחי נערך בהזמנת הנהלת המוסד, והוא מבקש לנתח את תהליך השינוי המערכתי שעבר המוסד, לבחון באילו מובנים הפך לבית ספר […]

הערכת תכניות לימודים במשרד החינוך

מחקרי ההערכה בוצעו ע"י צוות החוקרות במכון על פי זכייה במכרזים (2002, 2006), המכון סיפק שירותי הערכה לאגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך. עד כה בוצעו למעלה מ-20 מחקרים (ברובם פורסמו דוחות ההערכה), ושש סקירות ספרות. נושאי תכניות הלימודים הם מגוונים, ובהם: היסטוריה, גאוגרפיה, מקרא, חינוך לשוני, ערבית, סוציולוגיה, תושב"ע, גני ילדים ומדע וטכנולוגיה. […]

תורת המוזיקה – קונטרפונקט, בס ממוספר והרמוניה מסורתית

חניך: ג'וי שכטר, מנחה-עמית: פרופ' מנחם ויזנברג, האקדמיה למוזיקה ולמחול קבצים מצורפים תורת המוזיקה – קונטרפונקט, בס ממוספר והרמוניה מסורתית (788 kB)

קוקטייל פאג'ים כפתרון אפשרי לעמידות חיידקית לאנטיביוטיקה

חניכה: לינוי רז, רעננה, מנחה-עמית: ד"ר רותם שורק, מכון ויצמן למדע, רחובות קבצים מצורפים קוקטייל פאג'ים כפתרון אפשרי לעמידות חיידקית לאנטיביוטיקה (987 kB)