פוסטים מאת

עידן המידע במערכות חינוך

מורים ומנהלים בעידן המידע: חידושים ויוזמות קבצים מצורפים סדר היום (299 kB)ההרצאה של גב' גילה בן-הר (770 kB)ההרצאה של ד"ר מירי ברק (2 MB)ההרצאה של גב' אלונה פורקוש-ברוך (4 MB)ההרצאה של ד"ר יזהר אופלטקה (435 kB)ההרצאה של פרופ' יהודית דורי (2 MB)