פוסטים מאת

הערכת הטמעת כיתות חכמות בלימודי אנגלית בבתי"ס יסודיים בעיר בצפון הארץ

חוקרת-עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי יועצת מדעית: ד"ר עידית מני-איקן עריכת דוחות:  ציפי בשן   החל משנת הלימודים תשע"ב פועל בבתי ספר יסודיים בעיר בצפון הארץ פרויקט שבמסגרתו מתקיימים לימודי אנגלית בסביבה מתוקשבת של "כיתה חכמה", במטרה לקדם את הוראת המקצוע ולהעצים את המורים לאנגלית. לפרויקט שותפים ארגון  World ORT קדימה מדע, שותפות 2000 והעירייה. הפרויקט לווה […]

הערכת פרויקט "בית ספר חכם", עבור קדימה מדע (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי רכזת הפרויקט: ציפי בשן "בית ספר חכם" הוא בית ספר המשתמש באמצעים מתוקשבים למימוש חזונו הפדגוגי. בשנת תשע"ג צייד ארגון "קדימה מדע" שני בתי ספר באמצעים מתוקשבים מתקדמים שנועדו לקדם את החזון הפדגוגי שגובש בידי הצוותים בבתי הספר. הפרויקט ילווה במחקר הערכה שמטרתו לאפיין ולהגדיר את […]

הערכה של הטמעת השימוש במחשבי-לוח (טאבלטים)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי רכזת הפרויקט: ציפי בשן בשנת הלימודים תשע"ד יזם ארגון World ORT" קדימה מדע" ניסוי ייחודי בבית ספר בצפון הארץ ובבית ספר באזור ירושלים. במסגרת הניסוי צוידו שני בתי הספר במחשבי-לוח (טאבלטים) לכל תלמיד שבהם נכללו ספרי הלימוד במקצועות שונים.בבית הספר בצפון הארץ, המשתתף בפרויקט "בתי ספר חכמים", […]

הערכה כוללת של פרויקטים עבור "World ORT קדימה מדע"

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי המחקר כלל הערכה של תשעה פרויקטים הפועלים בחטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים בישראל על-ידי ארגון " World ORT קדימה מדע ". הפרויקטים הוערכו באמצעות סרגל מדידה אחיד שבחן את התרומה של כל פרויקט לקידום לימודי המדעים והטכנולוגיה ולרכישת מיומנויות המאה ה- 21 בקרב התלמידים, המורים והמנהלים המשתתפים […]

הערכת הטמעת הכיתות החכמות בבתי ספר בצפון הארץ ובדרומה – 'קדימה מדע' (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי רכזת מחקר: ציפי בשן שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה הוא אחד ממטרות World ORT קדימה מדע ובמסגרתו מתבצע פרויקט 1000 הכיתות החכמות. הפרויקט הוא מיזם משותף של World ORT קדימה מדע עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד החינוך . לכל בית ספר המשולב בפרויקט נערכת תכנית הטמעה […]

בריונות ברשת – סקירת ספרות

כותבות הסקירה: ד"ר עידית מני- איקן , דנה רוזן, ענת מרמור וטל ברגר-טיקוצ'ינסקי, הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי שמה לה למטרה, לקדם פיתוח תכניות התערבות בתחום המסוכנות ברשת, בדגש על עולמם של בני נוער בסיכון. לשם כך ועל מנת לקבל החלטות המבוססות על תמונת המצב והאתגרים בשטח נתבקש מכון סאלד […]

בין שגרה לחירום – למידה מרחוק

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן רכזת המחקר: ציפי בשן בשנת הלימודים תשע"ה השיקה קדימה מדע –World Ort  את התכנית "בין שגרה לחירום – למידה מרחוק" בכדי לתת מענה למצבי החירום המאפיינים את אזור עוטף עזה. רציונל התכנית הוא התאמת הלמידה בחיי היום-יום השגרתיים למתן מענה בעת חירום, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, והיא מבוססת על […]

Edito

Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello […]