• מקדמים את החינוך והחברה בישראל באמצעות מחקר, מדידה, הערכה ומידע

פרסומי המכון

בין לקוחותינו