ד"ר רחל זורמן

מנהלת כללית

תארים:

1983 -Ph.D , חינוך מיוחד – .Teachers College, Columbia University, N.Y

1983 – Ed.M., חינוך מיוחד – Teachers College, Columbia University, N.Y

1979 – M.A., פסיכולוגיה (בהצטיינות) – האוניברסיטה העברית, ירושלים

1975 – B.A., פסיכולוגיה (בהצטיינות יתרה) – Cleveland State University, Cleveland, Ohio

1974 – B.H.L בספרות עברית  – College of Jewish Studies, Cleveland, Ohio

  • דואר אלקטרוני : szold@szold.org.il

  • טלפון : 02-6494444