אדר אניסמן

רכזת מחקר
 

 

2020

Ph.D. בלשנות

המחלקה לבלשנות, אוניברסיטת ויקטוריה, ויקטוריה, קולומביה הבריטית, קנדה.

עבודת הדוקטורט עסקה בתחומי תיעוד ושימור שפה ילידית. תהליך המחקר הדגיש שיתוף והעצמה של קהילת השפה וקידום רב תרבותיות.

2010

M.A. בלשנות שדה: תיעוד ושימור שפות בסכנת הכחדה

המחלקה לבלשנות, ביה״ס ללימודי המזרח ואפריקה (SOAS), אוניברסיטת לונדון, בריטניה.

2009

B.A. בלשנות, B.A. פסיכולוגיה

האוניברסיטה העברית בירושלים.

2018 – הווה

רכזת מחקר, מחלקת מחקר והערכה, מכון הנרייטה סאלד

מחקר הערכה של פרויקט תגלית: מחקר יישומי לבחינת השגת המטרות החינוכיות של תגלית, כולל אפיון צרכי הלקוח; בניית כלים – שאלונים מקוונים ופרוטוקולים לתצפיות; עיבוד סטטיסטי באמצעות SPSS וכתיבת דוחות הערכה והמלצות לפעולה.

2017 – 2018

מרצה מן החוץ, המחלקה לחינוך ילידי, אוניברסיטת ויקטוריה, קנדה

העברת קורס 'שפות ילידיות' לסטודנטיות ילידיות לחינוך הלומדות להיות מורות לשפה. הקורס הועבר בדגש על השפה הילידית המדוברת בקהילות אליהן משתייכות הסטודנטיות.

2017 – 2018

עוזרת הוראה, המחלקה לחינוך ילידי, אוניברסיטת ויקטוריה, קנדה

קורס לתואר שני בפיתוח תכניות ותכנים ללימוד שפה ילידית.

2014 – 2018

עוזרת מחקר, המחלקה לחינוך ילידי, אוניברסיטת ויקטוריה, קנדה

פרויקטNETOLNEW  להערכת תוכנית הקניית שפת מורשת למבוגרים ילידים דוברי אנגלית כשפת אם: סקירות ספרות; מחקר איכותני עם לומדי שפת מורשת ילידית (עריכת ראיונות, ניתוח תמטי) ומעורבות בפיתוח כלים להערכה עצמית.

התנדבות

2018 – 2019

רכזת שיעורי אנגלית למבקשי מקלט, המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

גיוס והכשרת מורים, רישום תלמידים, ניהול שוטף של שיעורים, התאמת חומרי לימוד.

2016 – 2018 עוזרת הוראה בשיעורי אנגלית למהגרים ופליטים  במרכז הבין-תרבותי, ויקטוריה, קנדה

McIvor, O. & Anisman, A. (2018). Keeping our languages alive: Strategies for

Indigenous language revitalization and maintenanceIn: Y. Watanabe (Ed.), Handbook of Cultural Security (pp. 90-109). Glos, UK/ Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Jenni, B., Anisman, A. McIvor, O. & Jacobs, P. (2017). An exploration of the effects of

Mentor-Apprentice programs on mentors' and apprentices' well-being. International Journal of Indigenous Health, 12(2), 25-42.