הכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך ל”מלמדים” באוכלוסייה החרדית – מחקר המשך

הכשרת רכזי התפתחות לגיל הרך באוכלוסייה החרדית

הפעלת תכנית ח”י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי

מחקר הערכה עבור תכנית “אקסלנטים” מבית סטארט אפ ניישיון

הטמעת מעבדות טכנולוגיות בישיבות חרדיות- קרן קירש ו-” World ORT קדימה מדע”

הערכת “מיזם תעודה” – קרן ידידות טורונטו

סביבה בטוחה

מיפוי מערך התמיכה החברתי – רווחתי בקרב מוסדות חינוך המשתתפים בתוכניות קרן ידידות טורונטו