מטיפיק

מחקר לבחינת הפוטנציאל למצוינות במתמטיקה ובמדעים ברמת חמש יחידות בקרב תלמידות תיכון בישראל

הערכת תכנית "נפגש ב- 5

לימודי המתמטיקה ברמת 5 יח”ל בחברה הערבית והוראתם בישראל

"הערכת הישגי בוגרי “אורט ישראל

לימודי פיזיקה ברמת 5 יח”ל והוראתם בישראל

מחקר בנושא מורי המתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימודים בחטיבות העליונות בישראל

"הערכת תכניות “הזנק” ו”הזנק עתידים

"מחקר הערכת תכנית ה”שפיצים

תכנית אייסטים (ISTEAM) – רשת אורט ישראל

בוגרי בתי הספר התיכוניים
של רשת אורט סקר מעקב

רשת אורט ישראל

הערכת תכניות לימודים במשרד החינוך

"הערכת תכנית "קדם עתידים