תשובה לנבחני מחוננים ומצטיינים

מכתבי התשובה החלו להישלח במייל לפי אזורים ב-2.6.19. וייסתיימו לקראת סוף יוני.
בהצלחה לנבחנים