תלמידים משכיני שלום – לוחצים ידיים

רכזים: אורית בנדס-יעקב, יפתח שגיב

ראשית הפרויקט בתחילת שנות התשעים במחקר על דפוסי התנהגות של מתבגרים בסכסוך חברתי שנעשה על ידי אורית בנדס-יעקב ופרופ' יצחק פרידמן, בסיועם של ארגון "הדסה" העולמי וקרן ג'ייקובס. מן המחקר עלתה תמונה קשה של סכסוכים בעלי עוצמה ותדירות גבוהה בעיקר בין חברים קרובים. בהמשך למחקר פיתח המכון יחד עם יפתח שגיב סדנת התערבות בת 12 מפגשים, שמטרתה לגבש בבית-הספר קבוצת תלמידים מנהיגים "משכיני שלום", אשר יפעלו כמתווכים בסכסוכים בין בני נוער בתוך מסגרת מיוחדת שתיבנה לשם כך בבית-הספר. לצורך הסדנה הופקו סרטי וידאו – "או שחברים או שלא" בשיתוף הטלוויזיה החינוכית. הסרטים מבוססים על מקרי סכסוך אותנטיים כפי שתוארו על-ידי התלמידים שהשתתפו במחקר. הסדנאות הועברו ב-12 בתי-ספר ברחבי הארץ (ובכלל זה המגזר הערבי). לצורך עבודת הסדנה נכתב מדריך מעשי המתאר את המודל ואת כלי העבודה.