תורת המוזיקה – קונטרפונקט, בס ממוספר והרמוניה מסורתית

חניך: ג'וי שכטר, מנחה-עמית: פרופ' מנחם ויזנברג, האקדמיה למוזיקה ולמחול