תבניות עיצוב בתכנות התנהגותי

חניך: עידו רוזנבאום,  מנחים-עמיתים:  פרופ' דוד הראל וד"ר אסף מרון