רשימת פרסומים – מתנה חינם!

שם הספר שם המחבר
אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה ומורחבת) פרידמן, י’ (עורך)
אלימות בבתי”ס – אסטרטגיות ותכניות התמודדות איסוף ועריכה – רונית כהןם
אלימות כתופעה אנטי-חברתית: תיאוריה ומעשה: סקירת ספרות מקצועית תמר הורביץ
אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים רחל זורמן
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת “אורט” (סקר מעקב) זורמן, ר’ והים-יונס, א’
בחירת הורים את בית הספר לילדיהם: סקירת ספרות מקצועית מאיה חושן
בית הספר העל-יסודי העתידי – רעיון והגשמתו אברהם אמיר
בעיית העוני: מרכיבים, גורמים ודרכי התמודדות: סקירת ספרות מקצועית יוסף קטן
דפוסי ניהול והשלכותיהם על בתי ספר חיים גזיאל
הגדרת תפקידים ומסלולי פיתוח של עובדי הוראה מיכל לוין-אפשטיין
הדרך למצויינות – סיפור הצלחה של בתי ספר פישר, י’ והיימן, ר’
ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר (דוח מחקר) פרידמן, י’, מגד, ח’ וסדן, ת’
הוראת הקריאה בארצות הברית: סקירת ספרות מקצועית עלית אולשטיין ואתי כהן
המורה המתחיל; הקשיים, התמיכה וההסתגלות: סקירת ספרות מקצועית יצחק פרידמן ובלה גביש
העצמת מורים מהות ודגמים אורית אבידב ויצחק פרידמן
הפרעות אכילה: סקירת ספרות מקצועית יעל לצר
השחיקה של מנהל בית-הספר: שאלון לדיווח עצמי (מהדורה שניה מורחבת) יצחק פרידמן
התמודדות המשפחה עם ילד חריג: סקירת ספרות מקצועית יחזקאל טלר
התמודדות והסתגלות של ילדי גירושין: סקירת ספרות מקצועית סולי דרימן
התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (דוח מחקר) פרידמן, י’
התעללות בילדים במשפחה סקירת ספרות מקצועית עפרה אילון
חינוך לדו-קיום בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל בבתי-ספר בארץ (דוח מחקר) קרול רזאל איילה כ”ץ
חרדת מבחן: המושג ומדידתו יצחק פרידמן ואורית יעקב
חרדת מבחן: התופעה וההתמודדות עמה (דוח מחקר) אורית יעקב ויצחק פרידמן
חשיפה: הדגם הבין-תרבותי לאיתור כישרון חבוי במדעים ובאמנות חזותית זורמן, ר’, גורדון, ר’, ארז, א’ ויפה, ר’
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים זורמן, ר’ וקרונגולד, נ’ (עורכות)
להיות מנהל בית-ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות (דוח מחקר) פרידמן
לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום (המדריך המעשי) שגיב, י’ ובנדס-יעקב, א’
למידה, הוראה, חינוך וגודל הכיתה: סקירת ספרות מקצועית פרידמן יצחק
מאין ולאן? המכינות האקדם אקדמיות: תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד הים-יונס, א’
מבוא ליישוב סכסוכים: סקירת ספרות מקצועית בנימין ינוב ויעל בן עמי
מדינת הרווחה לפתחה של מאה חדשה: סקירת ספרות מקצועית יוסף קטן
מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי יצחק פרידמן
מיומנויות מידע והקנייתן בבית הספר: סקירת ספרות מקצועית חיים גזיאל
מיון מועמדים לקורס ניסיוני להכשרת מנהלים 2000/2001: תיאור התהליך ומבנה סדנת המיון (העתק)
מימון החינוך: סקירת ספרות מקצועית בר-ישי, ח’
מסע שורשים בבלרוס – מחקר הערכה אורית יעקב
מעבר זקנים והסתגלותם למסגרות מוסדיות: סקירת ספרות מקצועית אריאלה לבנשטיין
מתבגרים בסכסוך חברתי אורית יעקב ויצחק פרידמן
ניהול עצמי של בתי ספר – מרעיון למעשה: סקירת ספרות מקצועית אדם ניר ופאר לי פירו
ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית-ספרי – השנה השנייה (דוח מחקר) פרידמן, י’, ברמה, ר’ ותורן, ש’
סולם להערכת הסתגלות של ילדים בגן ובבית הספר שרה סמילנסקי לאה שפטיה
סקר צורכי מידע של מנהלי בתי-ספר טייטלבאום, ר. חנה צוויג ודינה שור
עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה אורית יעקב ויצחק פרידמן
עוז לתמורה: ממצאי מחקר הערכה, תשס”א-תשס”ג פרידמן, ברמה ולוין אפשטיין
ערכים ארגוניים בבית הספר יצחק פרידמן גרניט אלמוג-ברקת
רמת האוטונומיה של המורה ושל המנהל בבית-הספר: שאלון לדיווח עצמי פרידמן יצחק
רמת הניהול העצמי של בית-הספר; כלי הערכה יצחק פרידמן רעיה ברמה שרה תורן
שיווק החינוך חנה בר ישי
שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה: סקירת ספרות מקצועית יצחק פרידמן ובלה גביש
שימוש באלכוהול בקרב תלמידים בישראל: התופעה ודרכי ההתמודדות עמה: סקירת ספרות מקצועית ד”ר שושנה וייס
שלב השיגור: התמודדות המשפחה עם גיוס ילדיה לצה”ל: סקירת ספרות מקצועית לאה קסן ותמר ויטנברג
שקילה והערכה בתהליכי קבלת החלטות: סולם דיווח עצמי למתבגרים יצחק פרידמן
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר) בנדס-יעקב, א’ ופרידמן, י’
תקשורת וחינוך – כשרים והקשרים שרה זמיר
המפגש בין יהודים וערבים חביבה בר ואליאס עידי
האוריינטציה הלימודית וההישגים הלימודיים של תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות רחל זורמן, עזרא רגב