רונה פירו

רכזת איסוף נתונים

2013-2015          תואר מוסמך (M.A) בתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, סיום בהצטיינות.

2010-2013          תואר בוגר (B.A) בתקשורת ועיתונאות ולשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, סיום בהצטיינות.

  • מייל: rona@szold.org.il

  • 02-6494476