בית ספר למיומנויות מידע

מטרת בית הספר: הקניית מיומנויות מידע – זיהוי ומיון מקורות מידע, אחזור מידע מתוך מאגרי מידע, שימוש יעיל בשירותי מידע, ארגון והערכת מידע לצורך כתיבת עבודות. שיטת הלימוד: לתלמידי תיכון מוצעת סדנה הכוללת סרטון הדרכה ותרגול בשימוש במאגרי המידע הקיימים במכון. התלמידים נעזרים בספריית המכון ובשירותי הצילום במקום. למורים, לפרחי הוראה, לספרנים ולאנשי מקצוע מוצעות סדנאות מותאמות וימי עיון בתחום מיומנויות המידע.

לפרטים ולהזמנת הדרכה וסדנאות, נא לפנות לשירה יאנושי
טלפון: 02-6494467/3
דוא”ל: sifria@szold.org.il

תלמידים משכיני שלום – לוחצים ידיים

רכזים: אורית בנדס-יעקב, יפתח שגיב

ראשית הפרויקט בתחילת שנות התשעים במחקר על דפוסי התנהגות של מתבגרים בסכסוך חברתי שנעשה על ידי אורית בנדס-יעקב ופרופ’ יצחק פרידמן, בסיועם של ארגון “הדסה” העולמי וקרן ג’ייקובס. מן המחקר עלתה תמונה קשה של סכסוכים בעלי עוצמה ותדירות גבוהה בעיקר בין חברים קרובים. בהמשך למחקר פיתח המכון יחד עם יפתח שגיב סדנת התערבות בת 12 מפגשים, שמטרתה לגבש בבית-הספר קבוצת תלמידים מנהיגים “משכיני שלום”, אשר יפעלו כמתווכים בסכסוכים בין בני נוער בתוך מסגרת מיוחדת שתיבנה לשם כך בבית-הספר. לצורך הסדנה הופקו סרטי וידאו – “או שחברים או שלא” בשיתוף הטלוויזיה החינוכית. הסרטים מבוססים על מקרי סכסוך אותנטיים כפי שתוארו על-ידי התלמידים שהשתתפו במחקר. הסדנאות הועברו ב-12 בתי-ספר ברחבי הארץ (ובכלל זה המגזר הערבי). לצורך עבודת הסדנה נכתב מדריך מעשי המתאר את המודל ואת כלי העבודה.

מפגשי למידה למנהלים ולצוותים חינוכיים

רכזת ומנחה: ד”ר רינת יצחקי

השתלמות ייחודית למנהלי בתי הספר: הטמעת הכלי להערכת מורים כחלק מתרבות ארגונית-פדגוגית בבית הספר

הרפורמות האחרונות במערכת החינוך הביאו לייזום פעולות רבות המדגישות את תפקידו המנהיגותי של מנהל בית הספר כמוביל מהלכים פדגוגיים בבית הספר. במסגרת זו הוטל על מנהלי בתי הספר להעריך את המורים בבית ספרם, כחלק מהליך קבלת קביעות וקידום בדרגה. פעולת הערכה זו, שהייתה עד כה באחריותו של המפקח הכולל, מתווספת החל משנה”ל תשע”א ל”סל המשימות” של המנהל.

מכון סאלד לוקח החל משנה”ל תשע”א חלק פעיל בהנחיית מנהלים, מפקחים וצוותי חינוך לשם הטמעת כלי ההערכה כחלק מתרבות ארגונית-פדגוגית בבתי הספר. הנחיית הפורומים השונים מתבצעת בהשתלמות שמטרתה לתת מענה לצורכי המנהלים, ולעודד שימוש מושכל ואפקטיבי בהערכה, לצרכים פנים בית-ספריים ולדיאלוג והתפתחות מקצועית של המורים. ההשתלמות שהועברה השנה במחוז תל-אביב הייתה ייחודית וחדשנית, בעיקר בזכות השילוב שבין המרכיב המקצועי של ההערכה והמרכיב האישי-רגשי הכרוך בכל פעולת הערכה. מרבית המפגשים הועברו בשיתוף פעולה עם מכון פ.ד.ה.

מטרות ההשתלמות: חשיפת המנהלים לכלים להערכת עובדי הוראה (מורים, סגני מנהלים) שהופצו לאחרונה במערכת החינוך; בנייה משותפת של נוהל לשימוש בכלי ההערכה, תוך יצירת ממשקים עם עבודת המפקח; יצירת קבוצת למידה בנושא הערכה, כפורום מוביל במחוז; העלאת מודעות לפן הרגשי שקשור בהערכה, להשלכותיו, ולשאלה כיצד למנפו להצלחה; למידה והטמעה של גישות מרכזיות בהערכה; התנסות קונקרטית בכלים של דיאלוג אפקטיבי, אבחון עצמי ואבחון ארגוני.

תוכני ההשתלמות: הערכה כתרבות וכחלק מלמידה ארגונית בבית הספר; היבטים פסיכולוגיים-רגשיים בהערכה – המעריך, המוערך והסביבה; הערכה בארגונים והערכה בבית הספר – גישות ושיטות מרכזיות; כלים להערכה בבית הספר – חשיפה והתנסות בכלים מרכזיים; אתיקה בהערכה; התמודדות עם קשיים והתנגדויות בתהליך ההערכה.

סדנאות להטמעת תרבות הערכה בארגון – המגזר השלישי

מנחה: ד”ר רינת יצחקי

כל מנהל רוצה להצעיד את הארגון למימוש מטרותיו, ולמקסם את היכולות הגלומות בו. כיום, הערכה היא כלי חיוני ומתבקש להשגת יעדים אלו. באמצעות הערכה יוכל המנהל:

  • לבחון את האפקטיביות של פרויקטים ויוזמות המופעלים בארגון או באמצעותו.
  • לקבל תמונת מצב עדכנית על הנעשה בארגון, תוך התייחסות לתפוקות ולהשגת מטרות.
  • לבחון את היעילות של שיטות העבודה הקיימות בארגון, ואת דרכי ההתייעלות.
  • להעריך את צורכי העובדים.
  • לייעל את תהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

לשם פיתוח מיומנויות אלו, מכון סאלד מציע לצוותים ניהוליים סדנה שמטרתה הקניית ידע ועקרונות לביצוע עצמי של פעולות הערכה בארגון, פיתוח מיומנויות הערכה והתמודדות עם הטמעת תרבות הערכה בארגון. הסדנה תיבנה על סמך היכרות עם הארגונים, למידת מאפייניהם, צורכיהם ומטרותיהם. בכל סדנה חמישה מפגשים קבוצתיים, עם אפשרות להדרכה אישית. בסדנה ישולבו מפגשים עם מנהלי ארגונים מן המגזר השלישי שהטמיעו תרבות הערכה בארגונם, בהדרכת מכון סאלד.

יש אפשרות לקיים את הסדנה בארגון, אם מדובר בצוות ניהול גדול. לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות נא התקשרו לטלפון: 02-6494451