הסתיים מחקר בנושא רעידות אדמה בהזמנת המשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

צוות המחקר: פרופ' אפרים יער (חוקר ראשי, אוניברסיטת תל-אביב), אורית בנדס-יעקב (חוקרת שותפה, מכון סאלד) וכן יסמין אלקלעי (אונ' תל-אביב) עדי ברמניס ואלכסנדרה גלמן (מכון סאלד)

המחקר עסק באיתור ומיפוי של תפיסות האוכלוסייה בישראל (על רבדיה השונים) בנוגע להיערכות לקראת רעידת אדמה ולהתמודדות עם השלכותיה האפשריות ועמד על תפיסות העומק והמנגנונים הפסיכולוגיים החברתיים והתרבותיים המעצבים את עמדות הציבור הישראלי בנושא זה. המחקר התמקד בהיבטים הבאים: (1) תפיסות סיכון שונות בנוגע לרעידת אדמה אפשרית, והגורמים המבנים אותן (2) מידת החשיפה לידע  בנושא זה, מקורותיו, מידת הפנמתו והמכוונות ליישומו המעשי (3) תפיסת אחריות אישית לגבי היערכות לרעידת אדמה וטיפול בהשלכותיה, ומידת האמון ביכולתה של המדינה לפעול במקרה חירום מסוג זה (4) הערכה לגבי זמינות עתידית של מקורות סיוע ומנגנוני התמודדות אישיים וחברתיים במקרה שאירוע רעידת האדמה יתרחש.

במחקר השתתפו 1207 איש שענו על שאלוני המחקר (שני מדגמים מייצגים של האוכלוסייה בישראל) וכן כ-50 איש שהשתתפו בקבוצות מיקוד.

המחקר עתיד להתפרסם באתר של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

כפר הנוער הכפר הירוק תפיסה ירוקה: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות ביחס למחויבות סביבתית בישראל

חוקרים: אורית בנדס יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, בשיתוף עם פרופ' אפרים יער
מרכזת המחקר: אנה רזניקובסקי

המחקר הנוכחי מבקש לתרום להבנת מקומו של נושא הסביבה בעולם הערכי-חברתי-פוליטי בישראל, בהתבסס על חקירת העמדות, הדעות וההתנהגויות של ישראלים בנושאי סביבה, הן בהתייחסות ל"ישראלים" כקבוצה הן בהתייחסות למגזרים מייצגים של החברה הישראלית. מטרה מרכזית של המחקר היא ניסיון לאתר בתוך כלל אוכלוסיית המחקר "טיפוסי סביבה", הנבדלים זה מזה בנכונותם להשתתף בפעילות סביבתית ובסיבות לשונות זו (סוג ההנעה). במחקר זה נעשה שימוש בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות. שאלוני המחקר הכמותיים הועברו למדגם מייצג של החברה הישראלית, ולצד זאת הונחו קבוצות מיקוד של תשעה מגזרי אוכלוסייה.

קבצים מצורפים

כפר הנוער הכפר הירוק: תהליך המעבר מבית ספר הנלחם על קיומו לבית ספר מוביל: היבטים ארגוניים וחינוכיים

חוקרת: תמי ברוש
בהנחיית: ד"ר רעיה ברמה

בעשור האחרון עבר כפר הנוער "הכפר הירוק" תהליכי שינוי משמעותיים: ממוסד המתקשה לגייס תלמידים, הפך למוסד משגשג, המציע תכניות לימודים מקוריות ואשר מהווה מקור משיכה לתלמידים רבים. המחקר הנוכחי נערך בהזמנת הנהלת המוסד, והוא מבקש לנתח את תהליך השינוי המערכתי שעבר המוסד, לבחון באילו מובנים הפך לבית ספר מוביל ולברר את השלכות השינוי על אוכלוסיית התלמידים ועל צוות בית הספר. כמו כן שואף המחקר להציג מודל למוסד העובר תהליכי שינוי תוך שמירה על ליבה ערכית וחתירה למצוינת.

פיתוח אינדיקטורים להערכת ההשפעה של בתי ספר סביבתיים ותכניות חינוכיות בתחום הסביבה על קהילותיהם

חוקרים: אורית בנדס-יעקב ודויד דוניץ
צוות המחקר: אודליה אוחיון

המחקר, הכולל הערכה של 25 בתי ספר סביבתיים, נועד לברר את ההיבטים האלה: מהם תחומי התוכן והערכים שבתי הספר הסביבתיים שואפים להקנות לקהילותיהן השונות? מהם האמצעים והדרכים העומדים לרשותם לצורך כך? מהן תפיסותיהם ועמדותיהם של חברים וגופים בקהילת בית הספר ובקהילה המקומית בנוגע לנושאים סביבתיים? ועוד. בחינת היבטים כוללים אלו תוכל לסייע בהגדרת פרמטרים מפורטים וריאליים להשפעה של בתי הספר הסביבתיים על קהילתם המקומית, וכן לאתר את הסיבות במקרה של השפעה שאינה עומדת בציפיות בתי הספר, הקהילה משרד החינוך ומשרד ההגנה על הסביבה. המחקר, שנעשה עבור המשרד להגנת הסביבה, משלב את נקודות המבט של המעורבים: אנשי חינוך, תלמידים, הורים וגורמים בקהילה המקומית והסביבתית.