מחקר בנושא מורי המתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימודים בחטיבות העליונות בישראל

חוקרת: ד”ר עידית מני- איקן
מרכזת המחקר: דנה רוזן

קרן טראמפ שואפת להגדיל את מעגל (מספר) התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד בחטיבות העליונות של בתי הספר התיכוניים בישראל. להשגת מטרה זו מתמקדת פעילות הקרן בקידום ההוראה של מורי המתמטיקה המלמדים ברמת לימוד זו.

מכון סאלד ביצע מחקר המספק תמונה מקיפה על פרופיל המורים למתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, המחקר נותן מענה לשאלות הנוגעות להיקף ההוראה ולתכניה, לתנאי העבודה, הרקע, ההשכלה, ההכשרה והניסיון של המורים. עוד עסק המחקר בתפיסת המורים את תלמידיהם, אמונתם ביכולתם להצליח בלימודיהם ובמאפיינים הנדרשים לכך. בנוסף, בחן המחקר מאפיינים הקשורים להוראת המתמטיקה בבית הספר כגון מספר המורים המלמדים, עבודת הצוות, ההתפתחות המקצועית של המורים ותמיכת בית הספר בלימודי המתמטיקה ובהוראתה.

 

מחקר הערכה על תכנית ליווי אישית למורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים במסגרת העתודה המדעית-טכנולוגית

חוקרת: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

תכנית העתודה המדעית-טכנולוגית פועלת בכ-200 חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. מטרות התכנית בחטיבת הביניים להביא לגידול במספר התלמידים הלומדים את מקצוע הפיזיקה, לחשוף אותם לשפה הרלוונטית לתחום ולעורר אצלם מוטיבציה ללמוד פיזיקה בהמשך לימודיהם התיכוניים והאקדמיים. משנת הלימודים תשע"ד מפעילה עמותת "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" תכנית הכשרה לליווי אישי של מורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים. במסגרת זו עובד כל מורה המלמד פיזיקה בחטיבת הביניים עם מורה לפיזיקה ותיק ומנוסה. לצד ליווי אישי זה מתקיימים מפגשי עמיתים בין מורים בקהילה המקומית והארצית במטרה לפתח קהילת ייחוס מקצועית של המורים לפיזיקה בחטיבות הביניים. המטרה העיקרית של הערכת התכנית היתה לעמוד על תרומת תכנית הליווי למורים בתחומים העיקריים שהתכנית עוסקת בהם: שיפור מאפייני ההוראה של מורי הפיזיקה בחטיבות הביניים ושיפור עמדות התלמידים כלפי למידת התחום.

לחצו כאן לצפייה בדו"ח

הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי – סקירת ספרות

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
עוזרת מחקר: דנה רוזן

"שיתופים" – המרכז לפיתוח החברה האזרחית, מתכלל יוזמה משותפת של כמה ארגונים במגזר השלישי, העסקי והציבורי שנועדה לקדם מצוינות בחינוך המדעי בארץ. לבחינה ראשונית של היוזמה הזמין המרכז סקירת ספרות על הוראת המדעים בישראל. הסקירה עוסקת במגמות שונות בחינוך המדעי-טכנולוגי בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים בישראל ומתמקדת באתגרים העולים ממגמות אלו ובמענים אפשריים להם, העשויים למנף את השגת היעד. הסקירה מבוססת על פרסומים מדעיים, סקרים עדכניים וראיונות עם מומחים מובילים בתחום הוראת המדעים בארץ.

קבצים מצורפים