הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד בשם עוסק בהוראת השואה ובהנחלת זכרה. במסגרת פעילותו מקיים בית הספר הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, וכן מקנה כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו”ל.

מכון סאלד ליווה באמצעות מחקר הערכה שלוש תכניות המופעלות בבית הספר: “מי עיון לתלמידי תיכוניים מישראל ביד ושם”, “סמינרים למחנכים מחו”ל ביד ושם” ו”סיורים לצעירים מפרויקט תגלית ביד ושם”.

המחקר פעל כהערכה מעצבת ומסכמת ובדק היבטים של שביעות רצון, תפיסות ועמדות בנושאים שונים, וכן תרומות והשפעות.

תכנית שחק

תכנית שחק היא תכנית לאומית וממלכתית בתחום ההכנה לשנת המצווה עבור משפחות וקבוצות בחברה הישראלית, אשר שותפים בה: הקרן למורשת הכותל, המנהלת לזהות יהודית, משרד החינוך ורשויות מקומיות. התכנית שואפת להעניק תוכן ערכי ומשמעותי וליצור עבור הנערים חוויה מעצבת שתעמיק את הקשר ותחושת השייכות והאחריות לשרשרת הדורות ולמורשת העם היהודי.

מכון סאלד התבקש להעריך את התכנית במחקר הערכה מעצב ומסכם. המחקר נועד לסייע בחידוד מטרות התוכנית, לבחון את יישומה בשטח ולהעריך את תרומותיה והשפעותיה בטווח הקצר והארוך. 

עולמי

חוקרים : פנינה גולן-קוק, קית גולדשטיין

במאי 2018 התחלנו מחקר הערכה חדש במכון סאלד עבור הארגון הבינלאומי “עולמי”: http://www.olami.org. המחקר בוחן את ההשתתפות של סטודנטים באוניברסיטה בסיור לימודי לישראל והתרומה של הסיור לזהות היהודית שלהם. סה”כ 1,287 סטודנטים ישתתפו בטיול לישראל בקיץ השנה. עולמי מנהל את הטיול עם עשרות ארגונים יהודיים מקומיים, רובם בארה”ב. הפעילויות מתחילות בקמפוס וממשיכות בארץ כשהסטודנטים משתתפים בסיור של שבוע (לא מורשה) או שבועיים (מורשה). המחקר יימשך עד אוקטובר 2018. נמדוד איך משתני רקע והחוויה עם הארגון המקומי לפני הטיול משפיעים על החוויה במשך הטיול.

מחקר עבור UJA – פדרציית ניו יורק

חוקרים: ד”ר פנינה, עמלי שחף, ד”ר קית גולדשטיין

מחלקת המחקר של מכון סאלד מבצעת מחקר שוק עבור UJA – פדרציית ניו יורק בנושא מחנות קיץ לבני נוער ישראליים בישראל, בדגש על חיזוק הזהות היהודית וקידום גישה פלורליסטית. מטרות המחקר הן לזהות גורמים המניעים הורים ובני נוער להשתתף במחנות קיץ וקייטנות בקרב אוכלוסיות מסורתיות וחיל ISRAELI SUMMER CAMPSוניות ובמגזר הרוסי. כמו כן, בוחן המחקר את המשפיעים על קבלת ההחלטות בהקשר זה, בכלל זה: תכנים, עלויות, מיקום הקייטנה, מועדי הקייטנה, קהלי יעד, אופני פרסום ועוד.

קבצים מצורפים

הערכת תכניות חינוכיות בקרן למורשת הכותל

חוקרת: רוית אפרתי
יועצת אקדמית : פנינה גולן קוק
רכזת מחקר : יעל כרמלי

 

הקרן למורשת הכותל הינה הגוף הפועל מטעם מדינת ישראל בכל הנושאים הקשורים בתפעול, אחזקה ושימור של הכותל המערבי. בנוסף, עוסקת הקרן בפעילות חינוכית ומפעילה תכניות רבות לגילאים השונים – מכיתות א’ ועד לקציני הצבא על מנת לחזק את הקשר של אלו אל הכותל המערבי וירושלים.

מכון סאלד מלווה באמצעות מחקר הערכה שלוש תכניות המופעלות בקרן: “פעילות שבתות סטודנטים בירושלים”, “פעילות שבתות מפקדים בירושלים” ו”ירושלים שלי” (עבור תלמידים).

המחקר מתמקד בהערכת ביצוע (הערכת האפקטיביות של הפעילויות) ובהערכת התפוקות של התכניות (שביעות רצון ותרומה של הפעילויות למשתתפים).

הערכת סמינרים אירופאים של יד ושם

חוקרת: אורית בנדס-יעקב

מחקר ההערכה מבקש להעריך את הסמינרים שמממנת ועדת התביעות (אייצ’ק) עבור מחנכים ואנשי דת אירופים (לא יהודיים). משתתפי תכנית ההשתלמויות מתבקשים לתת משוב בנוגע למרב ההיבטים של התכנית ולהביא לתובנות בנוגע לדרכים שבהן התכנית יכולה לקדם באופן אפקטיבי את הוראת השואה באירופה, לשמור על זכרה ולסייע בהתמודדות עם תופעות גזענות ואנטישמיות.

הערכת תכנית “מסע שורשים” של תלמידים מרשת בתי הספר של חפציב”ה

חוקרת: אורית בנדס-יעקב
צוות המחקר: אלכסנדרה גלמן, עדי ברמניס.

בשני העשורים האחרונים נבנו בקהילות היהודיות בברית המועצות לשעבר מוסדות חינוכיים, תרבותיים, דתיים, קהילתיים ואחרים, אשר פעלו במישור הפורמאלי והבלתי-פורמאלי במטרה להעמיק את הזהות היהודית בקרב האוכלוסייה היהודית. רשת חפציב”ה – חינוך פורמאלי ציוני יהודי בברה”מ לשעבר היא רשת של בתי ספר יהודיים יומיים – דתיים, חרדיים וחילוניים (“אורט העולמי”; “אור אבנר”; “שמע ישראל”) – אשר מופעלת בשיתוף פעולה בין משרד החינוך והסוכנות היהודית. כיום כוללת הרשת 45 בתי ספר ב-29 ערים ב-11 מדינות, בהם לומדים כ-9,000 תלמידים יהודים ומלמדים מורים מקומיים ומורים שליחים מישראל. תכנית “מסע שורשים” לאתרי מורשת העם היהודי והשואה, היא אחת מן התכניות הבלתי-פורמאליות לטיפוח הזהות היהודית שמפעילה תכנית חפציב”ה. התכנית עוסקת בדיאלוג בין-דורי ובין-זמני, בזיקה לחינוך דור העתיד היהודי בברה”מ. מכון הנרייטה סאלד מבצע עבור הסוכנות היהודית מחקר הערכה על פרויקט “מסע שורשים” המתקיים השנה לבלרוס . מטרת המחקר היא ללמוד על המידה בה משיג “מסע שורשים” את מטרותיו החינוכיות (בתחום הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי). המחקר מתייחס להקשר היהודי ולהקשר הציוני  וכן יספק משוב מפורט על המסע עצמו, ההכנה לקראתו והפעילות החינוכית בעקבותיו. המחקר מתקיים בקרב תלמידים (בוגרי המסע בשנה הקודמת, משתתפי המסע בשנה הנוכחית, ותלמידים שלא יצאו למסע וישמשו כקבוצת השוואה) וכן בקרב המבוגרים (מדריכים ואנשי חינוך) המתלווים למסע. רוב רובו של המחקר מתנהל באתר אינטרנט שבו ימלאו התלמידים והמלווים היוצאים למסע השנה, שאלונים לפני המסע (פברואר-מרץ), כחודש לאחר החזרה ממנו (יוני) וכחצי שנה אחריו (אוקטובר). המלווים ימלאו שאלון פעם אחת – לאחר החזרה מן המסע. מלבד שאלונים יכלול המחקר גם קבוצות מיקוד לחלק מן המורים והתלמידים לפני ואחרי המסע, וכן שאלונים למשתתפי המסע בשנה הקודמת. “מסע  שורשים” ילווה בתצפית עומק לאורך כל ימי המסע.

תכנית ‘פרויקט רנסנס לנשים יהודיות’ (Jewish Women’s Renaissance Project- JWRP)

חוקרת: פנינה קוק גולן

בימים אלה החלה במכון הערכה של תכנית שמופעלת על ידי הארגון Jewish Women’s Renaissance Project.

מטרות התכנית כוללות : העצמת נשים יהודיות בתפוצות, חיזוק הזהות והפעילות היהודית שלהן, וקירובן לערכי המסורת היהודית- כולל, בין היתר, ערכים הנוגעים למשפחה ולטיפוח הזהות היהודית בקרב ילדיהן.

התכנית מיועדת לנשים שלהן לפחות ילד אחד מתחת לגיל 18, וכוללת סיור לימודי וחווייתי של 8 ימים בישראל. מעבר לכך, פעילויות טרום-סיור, המיועדות להכנה ולגיבוש קבוצת הסיור טרם יציאתה לארץ וכן פעילויות המשך לאחר הסיור, אשר מטרתן חיזוק ושימור אפקט הסיור בארץ, מהוות מרכיב חובה אינטגראלי של החוויה הכוללת של הסיור.

מטרת ההערכה הינה לעקוב אחר תפוקות ותוצאות התכנית הן לטווח הקצר, בסיום הסיור, והן לאחר שנה. לשם כך, אנו בודקים לעומק את יעדי התכנית ומדדי הצלחתה כפי שהם מצטיירים בעיני בעלי העניין השונים. בהתאם לכך, אנו בונים את הכלים אשר ישמשו לאיסוף הנתונים במסגרת סקר משתתפים לפני ההשתתפות בתכנית, מיד עם סיום הסיור ושנה לאחר הסיור.

מערך ההערכה משלב כלים איכותניים (ראיונות על בעלי עניין שונים) לצד כלים כמותיים (שאלוני משתתפים).