לחפש ולקבל עזרה

היכולת לחפש ולקבל עזרה (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007) חשוב שתלמידיהם יזהו את הצורך בעזרה
בלמידה מרחוק וידעו לפנות לגורם המתאים על מנת לקבלה (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).
יכולת זו עשויה להיות פשוטה יחסית במסגרת למידה מסורתית, שבה המורה ויתר חברי הכיתה זמינים וקרובים, אך נעשית מורכבת במסגרת למידה מרחוק – שבה גורמי הסיוע הפוטנציאליים רחוקים (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

על מנת לעודד התנהגות של חיפוש עזרה במסגרת למידה מרחוק, על המורים ליצור פלטפורמות שיאפשרו שאילת שאלות:
ניתן להשתמש בפלטפורמות סינכרוניות, כמו התכתבות בצ'אט או ניהול שיחות וידיאו, ובפלטפורמות א-סינכרוניות, כמו התכתבות במייל או בפורום כיתתי (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).

על המורים לעודד את התלמידים לשאול שאלות ולהקפיד להציע להם עזרה (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

למאמר המלא

קבצים מצורפים

למידה פעילה

למידה פעילה – מתרחשת כאשר התלמידים ממלאים תפקיד משמעותי בלמידה, שאינו מסתכם רק בהקשבה למורה שמרצה מולם (Edwards, 2015;Johnson & Johnson, 2008).

הוראה הכוללת משימות ופעילויות של איסוף מידע, פתרון בעיות, עריכת ניסויים (Edwards, 2015) או השתתפות בדיון (Johnson & Johnson, 2008) עשויה לקדם למידה מסוג זה.

במחקר הערכה שנערך לפרויקט "בית ספר חכם" על ידי צוות מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד נמצא כי שימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות של למידה פעילה. תלמיד שרואיין למחקר סיפר:

"במקום שהיא תסביר, היא אומרת שאם אנחנו לא יודעים משהו נחפש באינטרנט או באפליקציות מיוחדות… זה נותן לי את דרך הלמידה שלי, במקום שאני אצטרך עכשיו להקשיב למורה ולהגיד לה למה לא עשיתי כי לא הבנתי"
(מני-איקן, ברגר טיקוצ'ינסקי ובשן, 2015, עמ' 25)
למידה פעילה  היא חיונית ביותר במסגרת למידה מרחוק. מאחר והמורה לעיתים אינו זמין לסייע לתלמיד כפי שמתקיים בלמידה פנים אל פנים, על התלמידים לפעול באופן עצמאי על בסיס מקורות המידע השונים העומדים לרשותם.

למידה פעילה נמצאה כגורם שקשור באופן חיובי לשביעות רצונם של תלמידים הלומדים במסגרת למידה מרחוק (Sahin, 2007), כך שנראה שהיא גם עשויה לתרום להצלחתם באופן למידה זה.

למאמר המלא

אוריינות מידע

אוריינות מידע – כוללת מספר מיומנויות:

 • היכולת לאתר מידע
 • להעריך את אמינות המקור שנמצא
 • היכולת למזג בין מקורות מידע שונים
 • ליצור ידע חדש ולחלוק אותו עם אחרים (Covello &  Lei, 2010, Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umau, 2004)

מכאן כי בשימוש במיומנויות אוריינות מידע נדרש התלמיד ליישם את ההיבטים הבאים:

 • לחשוב באופן ביקורתי (Dewald, Scholz-Crane, Booth & Levine, 2000)
 • לנתח מידע
 • לפתור בעיות ולגבש רעיונות חדשים (Okeji, Ilika & Baro, 2020)
  מיומנויות של אוריינות מידע הן מיומנויות חשובות עבור תלמידים בכל סביבת למידה שהיא, ועל אחת כמה וכמה עבור
  תלמידים בסביבת למידה מרחוק. תלמידים אלו, המסתמכים באופן משמעותי על משאבים דיגיטליים בלמידתם, נדרשים לפתח כישורים רחבים ומעמיקים יותר של איתור מידע בהשוואה לתלמידים הלומדים בבית הספר, באופן מסורתי.

פעולות שונות שמורים יכולים לנקוט על מנת לפתח אוריינות מידע בקרב תלמידים הן שימוש בחומרים מגוונים מהאינטרנט, כמו סרטוני וידיאו וקטעי קול, או לבקש מתלמידים להציג את העבודות שלהם באמצעות שימוש בפלטפורמה דיגיטלית (Tekale, 2018).
שימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת ההוראה והלמידה עשוי לתרום לפיתוח מיומנויות אוריינות מידע. במחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד בקרב תלמידים שהשתמשו בטאבלטים באופן שגרתי ביחס של 1:1 נמצא כי:
30% מהמורים דיווחו שתלמידים מבצעים מטלות הקשורות לחיפוש במאגרי מידע
22% מהמורים דיווחו שתלמידים מכינים מצגות.
50% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם יודעים לסכם חומר שמצאו באינטרנט
49% מהתלמידים דיווחו שהם יודעים כיצד למצוא מידע אמין ברשת.

במחקר נוסף שנערך על ידי צוות המכון נמצא כי סביבות למידה המתאפיינות בהימצאותם של אמצעים טכנולוגיים (כמו מחשבים נייחים או טאבלטים) ובעיצוב גמיש של חלל הכיתה עשויות לתרום להתפתחותן של מיומנויות אוריינות מידע שונות.
52% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם מכינים מצגות במסגרת תהליכי הלמידה
46% מהתלמידים דיווחו שהם עובדים במסמכים שיתופיים (מני-איקן, ברגר טיקוצ'ינסקי ווולף, 2018).

אמנם מחקר זה נערך בסביבת למידה בית ספרית, אך ניתן לעשות שימוש גם בפלטפורמת הלמידה מרחוק, המבוססת על שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי לפתוח מיומנויות אלו (Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011).

 

למאמר המלא

יכולות הבניית סביבת הלמידה

יכולות הבניית סביבת הלמידה – למידה מרחוק אינה מתבצעת בסביבה מובנית ומאורגנת כמו כיתת הלימוד (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007),  כך שעל התלמידים לתכנן מה תהיה סביבת הלמידה הנוחה ככל האפשר עבורם, באילוצי הלמידה מחוץ לבית הספר.

היבטים רצויים לסביבות למידה אלו הם:
סביבת למידה הכוללת זמינות של חומרי לימוד ומתאפיינת במספר מינימלי של הסחות דעת בתוכה (Miltiadou & Savenye, 2003). הצורך להימנע מהסחות דעת נעשה משמעותי אף יותר לאור העובדה שלמידה מרחוק מתקיימת בסביבה טכנולוגית, מאחר והשימוש באמצעים טכנולוגיים לעיתים מוציא את התלמידים מריכוז ומאפשר להם לגלוש באתרים אחרים, שאינם קשורים לשיעור (מני-איקן, בשן ודהן, 2017).
אמצעים שהמורים יכולים לנקוט בהם כוללים לכוון את תלמידיהם לעבוד במקום נוח ושקט ולצאת להפסקות קצרות במהלך יום הלמידה, במידה ואינם לומדים במערכת שעות הנקבעת על ידי המורה (Kelehear, 2020).

מכאן תפקידו המשמעותי של המורה לסייע לתלמידיו להבנות את סביבת הלמידה האישית שלהם ובחשיבה משותפת על פתרונות מתאימים עבורם, גם בלמידה מרחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למאמר המלא

יכולות ניהול זמן

בלמידה מרחוק, בה מערכת השעות השגרתית לרוב משתנה, נדרשים התלמידים לתכנן ולנהל את זמן הלמידה שלהם באופן עצמאי. בספרות המחקר הוצעו אסטרטגיות שונות באמצעותן ניתן לשפר את יכולת ניהול הזמן של תלמידים במסגרת למידה מרחוק:

 • תלמידים שקיבלו מייל שבועי ובו התבקשו לתכנן באיזה יום ובאיזו שעה יצפו בכל אחד מהשיעורים הגיעו להישגים גבוהים יותר בשלבי הקורס הראשונים ביחס לקבוצת השוואה (Baker, Evans, Li & Cung, 2018).
 • יצירת מערכת ממוחשבת שבה מוצגת רשימת המטלות שכל תלמיד צריך לבצע עשויה לסייע לו לנהל את הזמן בצורה יעילה יותר(Goda et al., 2009) .

 

למאמר המלא

כנס השביעי הבינלאומי להכשרת מורים בנושא "The story of innovation in teacher education"