ערב עיון – לרגל הוצאת ספרו של אליעזר שמואלי, נתיבות בחינוך

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ’ייס למחקרי טכנולוגיות למידה

17/02/2011

הכנס ה-10 של איל”ת – האגודה הישראלית להערכת תכניות

01/02/2011

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ’ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה

15/02/2012

יום העיון: מפגש חשיבה / היוזמה המשותפת למצוינות בחינוך המדעי

21/07/2013

הכנס השביעי לתוכנית מצוינות בישראל – ודאות ו e ודאות – “תכנית עמיתים”

07/04/2014