בחינות בגרות

מנהלת היחידה: אילנה כהן

מכון סאלד מכין את בחינות הבגרות במקצועות העיוניים, עבור משרד החינוך.

פיתוח מערכת מיון לבנות של החינוך החרדי בירושלים, לקראת הקבלה לתיכון/סמינר

מנהלת מערך המיון: ד"ר רינת יצחקי
רכזת: ציפי בשן

לבקשת האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים פותחה במכון בשנת 2009 מערכת מיון ניסיונית, הכוללת מבחני הישגים מקצועות הלימוד המרכזיים. המטרה הייתה לסייע למנהלי בתי הספר בתהליך קבלת ההחלטות בקבלת מועמדות לבתי ספר תיכוניים בעיר.

מבחני הישגים

מבחני הישגים משמשים למטרות שונות, כגון: א. השוואה בין מוסדות חינוך שונים ואיתור מוסדות שבהם רמת ההישגים אינה משביעה רצון. ב. מעקב אחר מידת ההצלחה של שינויים שהונהגו בשיטות ההוראה או של חידושים אחרים במערכת החינוך. ג. איתור תלמידים הזקוקים לסיוע נוסף בלימודים. אנו מחברים מבחני הישגים במקצועות שונים לפי הזמנה של גופים ממערכת החינוך ומרשויות מקומיות. חיבור המבחנים נעשה בהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הגוף המזמין. חיבור המבחנים נעשה בשיתוף עם מפקחים ומורי המקצוע הבקיאים בתכניות הלימודים הנלמדות. כמו כן אנו ערוכים להעביר את המבחנים על ידי בוחנים מטעמנו, לעבד את תוצאות המבחנים ולהכין דוחות לגוף המזמין.

עיבוי מאגר משימות המבחן במקצוע מולדת, חברה ואזרחות

מנהלת הפרויקט: ד"ר רינת יצחקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

משימות מבחן הן דוגמה להערכה חלופית והן אמורות לשמש מורים בכיתות ג'-ד' המלמדים את תכנית הלימודים 'מולדת חברה ואזרחות' בהערכת ההישגים, המיומנויות והעמדות של התלמידים. המאגר כולל כ-60 משימות מבחן, אשר הופקו על ידינו והועברו ב-1,500 ערכות (בעברית ובערבית) למשרד החינוך. המאגר פותח ביוזמת המדען הראשי של משרד החינוך, ליוותה אותו וועדת היגוי, והוא כלל שתי העברות ניסוי בכיתות (במגזר היהודי ובמגזר הערבי). את פיתוח הפרויקט ליווה צוות אקדמי: פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' אבינועם מאיר, ד"ר מרדכי נאור, ד"ר משה כהן-איליה, רבקה עמיעד, חנה לביא ועלי אבוליל.

לחצו כאן לצפייה בקובץ pdf של המאגר באתר ראמ"ה

תהליכי מיון לבתי ספר ייחודיים

מנהלת מערך המבחנים: ד"ר רינת יצחקי
צוות: ציפי בשן, רוית אפרתי

במכון פותחה מערכת מיון לבררת תלמידים עבור מסגרות ובתי ספר ייחודיים. תהליך המיון מתבצע בשיתוף עם צוות בית הספר והוא מגדיר את דמותו ואת מאפייניו של התלמיד. מערכת המיון כוללת שלושה שלבים: א. מבחני יכולת לימודית ושאלון אישי; ב. ראיונות אישיים, הצגת עבודות ובדיקת יכולות; ג. סדנת התנסות. עד שנת 2008 הוענק השירות לבית הספר התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים, למיון התלמידים היהודים והערבים המבקשים להתקבל לבית הספר.

מבחני אינטליגנציה

החל מ-1988 פועלת במכון סאלד יחידה העוסקת במבחני אינטליגנציה לילדים. יחידה זו תרגמה, עיבדה ובנתה נורמות למהדורה ישראלית של מבחן הקאופמן האמריקאי (K-ABC) – מבחן אינטליגנציה לילדים בגילאי 13-3. כן עובדה מהדורה חדשה של מבחן וכסלר (WISC-R95), שהיה עד אז מבחן האינטליגנציה היחיד שהייתה לו גרסה ישראלית, ונבנו נורמות מעודכנות לגרסה החדשה. פרויקטים אלו בוצעו עבור משרד החינוך, המבחנים מיועדים לשימוש של פסיכולוגים בלבד וניתנים לרכישה דרך השירות הפסיכולוגי-חינוכי בטלפון: 02-5603239.

בשנים האחרונות עוסקת היחידה בעיקר בהטמעת מבחן הקאופמן בקרב אוכלוסיית הפסיכולוגים בארץ. היחידה מקיימת מגוון ימי עיון, סדנאות, וימי הדרכה על המבחן עבור גופים שונים. ימי ההדרכה המתקדמים הניתנים במסגרת היחידה הם ימי הדרכה בפסיכודיאגנוסטיקה והם כוללים התייחסות למגוון מבחנים פסיכודיאנגנוסטיים המובאים לדיון על ידי הפסיכולוגים המשתתפים בהדרכה. עד כה נחשפו מאות פסיכולוגים ברחבי הארץ לשלבי ההטמעה השונים. במסגרת עבודת היחידה הופקה רשימה ביבליוגרפית מקיפה של הפרסומים המדעיים על מבחן הקאופמן, והיא ניתנת להשגה ביחידה. כמו כן מתקיים קו פתוח לאנשי מקצוע המעונינים לקבל מידע אודות מבחני אינטליגנציה לילדים והשימוש בהם.