פיתוח מערכת מיון לבנות של החינוך החרדי בירושלים, לקראת הקבלה לתיכון/סמינר

מנהלת מערך המיון: ד"ר רינת יצחקי
רכזת: ציפי בשן

לבקשת האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים פותחה במכון מערכת מיון ניסיונית, הכוללת מבחני הישגים מקצועות הלימוד המרכזיים.

המטרה הייתה לסייע למנהלי בתי הספר בתהליך קבלת ההחלטות בקבלת מועמדות לבתי ספר תיכוניים בעיר.

תפריט נגישות