ערב עיון – לרגל הוצאת ספרו של אליעזר שמואלי, נתיבות בחינוך