סדנאות להטמעת תרבות הערכה בארגון – המגזר השלישי

מנחה: ד”ר רינת יצחקי

כל מנהל רוצה להצעיד את הארגון למימוש מטרותיו, ולמקסם את היכולות הגלומות בו. כיום, הערכה היא כלי חיוני ומתבקש להשגת יעדים אלו. באמצעות הערכה יוכל המנהל:

  • לבחון את האפקטיביות של פרויקטים ויוזמות המופעלים בארגון או באמצעותו.
  • לקבל תמונת מצב עדכנית על הנעשה בארגון, תוך התייחסות לתפוקות ולהשגת מטרות.
  • לבחון את היעילות של שיטות העבודה הקיימות בארגון, ואת דרכי ההתייעלות.
  • להעריך את צורכי העובדים.
  • לייעל את תהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

לשם פיתוח מיומנויות אלו, מכון סאלד מציע לצוותים ניהוליים סדנה שמטרתה הקניית ידע ועקרונות לביצוע עצמי של פעולות הערכה בארגון, פיתוח מיומנויות הערכה והתמודדות עם הטמעת תרבות הערכה בארגון. הסדנה תיבנה על סמך היכרות עם הארגונים, למידת מאפייניהם, צורכיהם ומטרותיהם. בכל סדנה חמישה מפגשים קבוצתיים, עם אפשרות להדרכה אישית. בסדנה ישולבו מפגשים עם מנהלי ארגונים מן המגזר השלישי שהטמיעו תרבות הערכה בארגונם, בהדרכת מכון סאלד.

יש אפשרות לקיים את הסדנה בארגון, אם מדובר בצוות ניהול גדול. לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות נא התקשרו לטלפון: 02-6494451