ניתוח תבניות ירי בתאי שריג במוח החולדה

חניכה: יעל שרים, מנחה-עמית: אלון רובין, מכון ויצמן למדע