מידע על מבחני הקבלה לתכניות ייחודיות למחוננים ולמצטיינים יתפרסם בפורטל הורים מחוננים ומצטיינים באתר משרד החינוך החל מחודש ספטמבר 2019