מידול ממוחשב של התפתחות התולעת

חניכה: עדן אזולאי, אשדוד מנחים-עמיתים: פרופ' דוד הראל, רביב קריבוס