פעילות מחלקת המחקר

מחקר הערכה וסקר צרכים

ביצוע מחקרי הערכה לתכניות ומיזמים לבחינת תהליכי הטמעה ועמידה ביעדים ובמטרות שנקבעו, וכן עריכת סקרים לבירור צרכים

ליווי בהטמעת ממצאי הערכה

קיום מפגשים עם הלקוח כדי לתווך ולהסביר את ממצאי ההערכה וחשיבותם במטרה לשפר את תכנית ההתערבות והחשיבה משותפת על דרך יישום  הממצאים במסגרת הארגון

סקירת ספרות והזרמת נתונים

ביצוע סקירת ספרות תיאורטיות ו/או של תכניות התערבות דומות בארץ ובחו"ל לצורך עזרה בקבלת החלטות

בניית מאגרי מידע וניתוחם

בניית מאגרי מידע המתעדכנים באופן אוטומטי ו/או ניתוח מאגרי המידע של הלקוח לצורך קבלת תמונה מגוונת של הפעילות השונות המתרחשות בארגון ותדירותם

סדנה לבניית מודל לוגי

ביצוע סדנאות לצורך מתן כלים ללקוח בניסוח מטרות, יעדים, תשומות, תפוקות ותוצאות מצופות ודרכי מדידה מתאימות