מחקר הערכה על תכנית ליווי אישית למורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים במסגרת העתודה המדעית-טכנולוגית

חוקרת: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

תכנית העתודה המדעית-טכנולוגית פועלת בכ-200 חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. מטרות התכנית בחטיבת הביניים להביא לגידול במספר התלמידים הלומדים את מקצוע הפיזיקה, לחשוף אותם לשפה הרלוונטית לתחום ולעורר אצלם מוטיבציה ללמוד פיזיקה בהמשך לימודיהם התיכוניים והאקדמיים. משנת הלימודים תשע"ד מפעילה עמותת "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" תכנית הכשרה לליווי אישי של מורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים. במסגרת זו עובד כל מורה המלמד פיזיקה בחטיבת הביניים עם מורה לפיזיקה ותיק ומנוסה. לצד ליווי אישי זה מתקיימים מפגשי עמיתים בין מורים בקהילה המקומית והארצית במטרה לפתח קהילת ייחוס מקצועית של המורים לפיזיקה בחטיבות הביניים. המטרה העיקרית של הערכת התכנית היתה לעמוד על תרומת תכנית הליווי למורים בתחומים העיקריים שהתכנית עוסקת בהם: שיפור מאפייני ההוראה של מורי הפיזיקה בחטיבות הביניים ושיפור עמדות התלמידים כלפי למידת התחום.

לחצו כאן לצפייה בדו"ח