מחלקת מחקר הערכה ואסטרטגיה

יש לך שאלה למחלקת המחקר?

מחקר

מחקרי הערכה וסקרי צרכים

מחקרי הערכה לתכניות ומיזמים לבחינת תהליכי תכנון, הטמעה ועמידה ביעדים ובמטרות  שנקבעו, וכן עריכת סקרים לבירור צרכים

בניית מאגרי מידע וניתוחם

בניית מאגרי מידע המתעדכנים באופן אוטומטי ו/או ניתוח מאגרי המידע של הלקוח לצורך קבלת תמונה מגוונת של הפעילויות השונות המתרחשות בארגון ותדירותם

סקירות ספרות והזרמת מידע ונתונים

סקירות ספרות תיאורטיות ו/או של תכניות התערבות דומות בארץ ובחו”ל לצורך עזרה בקבלת החלטות

פיתוח מדדי הצלחה

ניתוח תכניות ומיזמים באופן המאפשר יצירת מדדי הצלחה בקרב אוכלוסיות שונות בטווחי זמן משתנים

אסטרטגיה

מחקרי הערכה וסקרי צרכים סדנאות לביצוע עצמאי של הערכה וסיוע בהקמת מחלקות הערכה פנימיות

סדנאות לצורך הטמעה של חשיבה הערכתית בארגונים (יכולת איסוף נתונים, שימוש בהם ויישום המלצות) וחשיפה לעולם ההערכה, מתוך רצון לקדם החלטות מבוססות נתונים

סדנאות לבניית מודל לוגי

סדנאות לצורך מתן כלים ללקוח בניסוח מטרות, יעדים, תשומות, תפוקות ותוצאות מצופות ודרכי מדידה מתאימות

ליווי בהטמעת ממצאי הערכה

קיום מפגשים עם הלקוח כדי לתווך ולהסביר את ממצאי ההערכה וחשיבותם במטרה לשפר את תכנית ההתערבות וחשיבה משותפת על דרך יישום הממצאים במסגרת הארגון

ליצירת קשר ניתן לפנות לד”ר עמלי שחף
דואר אלקטרוני : amali@szold.org.il
02-6494447

צוות המחקר

 
 
 
 

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile

תפריט נגישות