לידיעכם כתב העת מגמות מוקפא עד להודעה חדשה
כתב העת נמצא בטקסט מלא במאגרי המידע למדעי החברה ולחינוך של מכון סאלד.

כל הזכויות שמורות למכון הנרייטה סאלד ולמחברים. המידע הנמסר הוא למטרות לימוד והרחבת ידע ואופקים. ואינכם רשאים להשתמש במידע לצרכים מסחריים. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים, בקבצים, ביישומים, בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.

כתב העת מגמות גיליון נו1, גיליון ספורט

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נה2

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נה1

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נד2

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נד1

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נג 2

כתב העת מגמות מאמרי גיליון נג 1