מבחני הישגים משמשים למטרות שונות, כגון:

א. השוואה בין מוסדות חינוך שונים ואיתור מוסדות שבהם רמת ההישגים אינה משביעה רצון.

ב. מעקב אחר מידת ההצלחה של שינויים שהונהגו בשיטות ההוראה או של חידושים אחרים במערכת החינוך.

ג. איתור תלמידים הזקוקים לסיוע נוסף בלימודים.

אנו מחברים מבחני הישגים במקצועות שונים לפי הזמנה של גופים ממערכת החינוך ומרשויות מקומיות. חיבור המבחנים נעשה בהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הגוף המזמין. חיבור המבחנים נעשה בשיתוף עם מפקחים ומורי המקצוע הבקיאים בתכניות הלימודים הנלמדות. כמו כן אנו ערוכים להעביר את המבחנים על ידי בוחנים מטעמנו, לעבד את תוצאות המבחנים ולהכין דוחות לגוף המזמין.