החל מ-1988 פועלת במכון סאלד יחידה העוסקת במבחני אינטליגנציה לילדים. יחידה זו תרגמה, עיבדה ובנתה נורמות למהדורה ישראלית של מבחן הקאופמן האמריקאי (K-ABC) – מבחן אינטליגנציה לילדים בגילאי 13-3. כן עובדה מהדורה חדשה של מבחן וכסלר (WISC-R95), שהיה עד אז מבחן האינטליגנציה היחיד שהייתה לו גרסה ישראלית, ונבנו נורמות מעודכנות לגרסה החדשה. פרויקטים אלו בוצעו עבור משרד החינוך, המבחנים מיועדים לשימוש של פסיכולוגים בלבד וניתנים לרכישה דרך השירות הפסיכולוגי-חינוכי בטלפון: 02-5603239.

בשנים האחרונות עוסקת היחידה בעיקר בהטמעת מבחן הקאופמן בקרב אוכלוסיית הפסיכולוגים בארץ. היחידה מקיימת מגוון ימי עיון, סדנאות, וימי הדרכה על המבחן עבור גופים שונים. ימי ההדרכה המתקדמים הניתנים במסגרת היחידה הם ימי הדרכה בפסיכודיאגנוסטיקה והם כוללים התייחסות למגוון מבחנים פסיכודיאנגנוסטיים המובאים לדיון על ידי הפסיכולוגים המשתתפים בהדרכה. עד כה נחשפו מאות פסיכולוגים ברחבי הארץ לשלבי ההטמעה השונים. במסגרת עבודת היחידה הופקה רשימה ביבליוגרפית מקיפה של הפרסומים המדעיים על מבחן הקאופמן, והיא ניתנת להשגה ביחידה. כמו כן מתקיים קו פתוח לאנשי מקצוע המעונינים לקבל מידע אודות מבחני אינטליגנציה לילדים והשימוש בהם.