חזרה הביתה

חוקרת: רוית אפרתי, תמי ברוש

"חזרה הביתה" היא תוכנית ביוזמת ומימון ג'וינט ישראל-מעבר למגבלות (שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, וקרן משפחת רודרמן).

מטרת התכנית היא לסייע לאנשים עם מוגבלות נפשית/פיזית, שמתרחשת בגילאי העבודה ודורשת תהליכי שיקום ממושכים, להשתלב בחזרה באופן מיטבי בקהילה, ולהשיג את מטרותיהם במגוון תחומי חיים, תוך התאמה אישית ובפרק הזמן המיטבי.

המחקר המלווה מתייחס לחלק של ליווי אנשים עם מוגבלות נפשית בלבד.

המחקר יבחן את דרכי היישום של התכנית הלכה למעשה, ויבדוק עד כמה התכנית עומדת ביעדיה. כמו כן, המחקר יעריך את תפוקות ותוצאות התכנית ברמה האישית, הארגונית והמערכתית.

התכנית בליווי מקצועי של משרד הבריאות – סל שיקום ומופעלת על ידי עמותת לשמ"ה וקופות חולים.

 

רשימת פרסומים – מתנה חינם!

שם הספר שם המחבר
אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה ומורחבת) פרידמן, י' (עורך)
אלימות בבתי"ס – אסטרטגיות ותכניות התמודדות איסוף ועריכה – רונית כהןם
אלימות כתופעה אנטי-חברתית: תיאוריה ומעשה: סקירת ספרות מקצועית תמר הורביץ
אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים רחל זורמן
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת "אורט" (סקר מעקב) זורמן, ר' והים-יונס, א'
בחירת הורים את בית הספר לילדיהם: סקירת ספרות מקצועית מאיה חושן
בית הספר העל-יסודי העתידי – רעיון והגשמתו אברהם אמיר
בעיית העוני: מרכיבים, גורמים ודרכי התמודדות: סקירת ספרות מקצועית יוסף קטן
דפוסי ניהול והשלכותיהם על בתי ספר חיים גזיאל
הגדרת תפקידים ומסלולי פיתוח של עובדי הוראה מיכל לוין-אפשטיין
הדרך למצויינות – סיפור הצלחה של בתי ספר פישר, י' והיימן, ר'
ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר (דוח מחקר) פרידמן, י', מגד, ח' וסדן, ת'
הוראת הקריאה בארצות הברית: סקירת ספרות מקצועית עלית אולשטיין ואתי כהן
המורה המתחיל; הקשיים, התמיכה וההסתגלות: סקירת ספרות מקצועית יצחק פרידמן ובלה גביש
העצמת מורים מהות ודגמים אורית אבידב ויצחק פרידמן
הפרעות אכילה: סקירת ספרות מקצועית יעל לצר
השחיקה של מנהל בית-הספר: שאלון לדיווח עצמי (מהדורה שניה מורחבת) יצחק פרידמן
התמודדות המשפחה עם ילד חריג: סקירת ספרות מקצועית יחזקאל טלר
התמודדות והסתגלות של ילדי גירושין: סקירת ספרות מקצועית סולי דרימן
התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (דוח מחקר) פרידמן, י'
התעללות בילדים במשפחה סקירת ספרות מקצועית עפרה אילון
חינוך לדו-קיום בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראל בבתי-ספר בארץ (דוח מחקר) קרול רזאל איילה כ"ץ
חרדת מבחן: המושג ומדידתו יצחק פרידמן ואורית יעקב
חרדת מבחן: התופעה וההתמודדות עמה (דוח מחקר) אורית יעקב ויצחק פרידמן
חשיפה: הדגם הבין-תרבותי לאיתור כישרון חבוי במדעים ובאמנות חזותית זורמן, ר', גורדון, ר', ארז, א' ויפה, ר'
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים זורמן, ר' וקרונגולד, נ' (עורכות)
להיות מנהל בית-ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות (דוח מחקר) פרידמן
לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום (המדריך המעשי) שגיב, י' ובנדס-יעקב, א'
למידה, הוראה, חינוך וגודל הכיתה: סקירת ספרות מקצועית פרידמן יצחק
מאין ולאן? המכינות האקדם אקדמיות: תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד הים-יונס, א'
מבוא ליישוב סכסוכים: סקירת ספרות מקצועית בנימין ינוב ויעל בן עמי
מדינת הרווחה לפתחה של מאה חדשה: סקירת ספרות מקצועית יוסף קטן
מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי יצחק פרידמן
מיומנויות מידע והקנייתן בבית הספר: סקירת ספרות מקצועית חיים גזיאל
מיון מועמדים לקורס ניסיוני להכשרת מנהלים 2000/2001: תיאור התהליך ומבנה סדנת המיון (העתק)
מימון החינוך: סקירת ספרות מקצועית בר-ישי, ח'
מסע שורשים בבלרוס – מחקר הערכה אורית יעקב
מעבר זקנים והסתגלותם למסגרות מוסדיות: סקירת ספרות מקצועית אריאלה לבנשטיין
מתבגרים בסכסוך חברתי אורית יעקב ויצחק פרידמן
ניהול עצמי של בתי ספר – מרעיון למעשה: סקירת ספרות מקצועית אדם ניר ופאר לי פירו
ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית-ספרי – השנה השנייה (דוח מחקר) פרידמן, י', ברמה, ר' ותורן, ש'
סולם להערכת הסתגלות של ילדים בגן ובבית הספר שרה סמילנסקי לאה שפטיה
סקר צורכי מידע של מנהלי בתי-ספר טייטלבאום, ר. חנה צוויג ודינה שור
עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה אורית יעקב ויצחק פרידמן
עוז לתמורה: ממצאי מחקר הערכה, תשס"א-תשס"ג פרידמן, ברמה ולוין אפשטיין
ערכים ארגוניים בבית הספר יצחק פרידמן גרניט אלמוג-ברקת
רמת האוטונומיה של המורה ושל המנהל בבית-הספר: שאלון לדיווח עצמי פרידמן יצחק
רמת הניהול העצמי של בית-הספר; כלי הערכה יצחק פרידמן רעיה ברמה שרה תורן
שיווק החינוך חנה בר ישי
שחיקת המורה: התנפצות חלום ההצלחה: סקירת ספרות מקצועית יצחק פרידמן ובלה גביש
שימוש באלכוהול בקרב תלמידים בישראל: התופעה ודרכי ההתמודדות עמה: סקירת ספרות מקצועית ד"ר שושנה וייס
שלב השיגור: התמודדות המשפחה עם גיוס ילדיה לצה"ל: סקירת ספרות מקצועית לאה קסן ותמר ויטנברג
שקילה והערכה בתהליכי קבלת החלטות: סולם דיווח עצמי למתבגרים יצחק פרידמן
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר) בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
תקשורת וחינוך – כשרים והקשרים שרה זמיר
המפגש בין יהודים וערבים חביבה בר ואליאס עידי
האוריינטציה הלימודית וההישגים הלימודיים של תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות רחל זורמן, עזרא רגב

 

הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד בשם עוסק בהוראת השואה ובהנחלת זכרה. במסגרת פעילותו מקיים בית הספר הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, וכן מקנה כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו"ל.

מכון סאלד ליווה באמצעות מחקר הערכה שלוש תכניות המופעלות בבית הספר: "מי עיון לתלמידי תיכוניים מישראל ביד ושם", "סמינרים למחנכים מחו"ל ביד ושם" ו"סיורים לצעירים מפרויקט תגלית ביד ושם".

המחקר פעל כהערכה מעצבת ומסכמת ובדק היבטים של שביעות רצון, תפיסות ועמדות בנושאים שונים, וכן תרומות והשפעות.

Evaluation of the Seminar Programming for Teachers from Abroad

 

 

הערכת התוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" ממצאים משנת המחקר הראשונה, תשע"ח

צוות המכון ביצע את המחקר בהזמנת ועבור ראמה


מטה ישראל דיגיטלית בשיתוף עם משרד החינוך, פנו לראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) בבקשה ללוות את תוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" במחקר הערכה. במהלך שנת הלימודים תשע"ז ביצעה ראמ"ה בדיקה מקדמית של המתרחש בתחום התקשוב בבתי הספר והוחלט ששנת הלימודים תשע"ח תהיה השנה הראשונה לביצוע מחקר הערכה מלווה, וזאת מתוך כוונה ששנה זאת תשמש כשנת ה"טרום", דהיינו טרום תחילת ההפעלה של מרחבי החדשנות הבית ספריים. 
הדוח הנוכחי מסכם את ממצאי המחקר בשנה הראשונה, תשע"ח.

לקריאה של הדוח המלא: הערכת התוכנית "באר שבע: עיר דיגיטלית בחינוך" ממצאים משנת המחקר הראשונה, תשע"ח

לחפש ולקבל עזרה

היכולת לחפש ולקבל עזרה (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007) חשוב שתלמידיהם יזהו את הצורך בעזרה
בלמידה מרחוק וידעו לפנות לגורם המתאים על מנת לקבלה (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).
יכולת זו עשויה להיות פשוטה יחסית במסגרת למידה מסורתית, שבה המורה ויתר חברי הכיתה זמינים וקרובים, אך נעשית מורכבת במסגרת למידה מרחוק – שבה גורמי הסיוע הפוטנציאליים רחוקים (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

על מנת לעודד התנהגות של חיפוש עזרה במסגרת למידה מרחוק, על המורים ליצור פלטפורמות שיאפשרו שאילת שאלות:
ניתן להשתמש בפלטפורמות סינכרוניות, כמו התכתבות בצ'אט או ניהול שיחות וידיאו, ובפלטפורמות א-סינכרוניות, כמו התכתבות במייל או בפורום כיתתי (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).

על המורים לעודד את התלמידים לשאול שאלות ולהקפיד להציע להם עזרה (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

למאמר המלא

קבצים מצורפים

למידה פעילה

למידה פעילה – מתרחשת כאשר התלמידים ממלאים תפקיד משמעותי בלמידה, שאינו מסתכם רק בהקשבה למורה שמרצה מולם (Edwards, 2015;Johnson & Johnson, 2008).

הוראה הכוללת משימות ופעילויות של איסוף מידע, פתרון בעיות, עריכת ניסויים (Edwards, 2015) או השתתפות בדיון (Johnson & Johnson, 2008) עשויה לקדם למידה מסוג זה.

במחקר הערכה שנערך לפרויקט "בית ספר חכם" על ידי צוות מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד נמצא כי שימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות של למידה פעילה. תלמיד שרואיין למחקר סיפר:

"במקום שהיא תסביר, היא אומרת שאם אנחנו לא יודעים משהו נחפש באינטרנט או באפליקציות מיוחדות… זה נותן לי את דרך הלמידה שלי, במקום שאני אצטרך עכשיו להקשיב למורה ולהגיד לה למה לא עשיתי כי לא הבנתי"
(מני-איקן, ברגר טיקוצ'ינסקי ובשן, 2015, עמ' 25)
למידה פעילה  היא חיונית ביותר במסגרת למידה מרחוק. מאחר והמורה לעיתים אינו זמין לסייע לתלמיד כפי שמתקיים בלמידה פנים אל פנים, על התלמידים לפעול באופן עצמאי על בסיס מקורות המידע השונים העומדים לרשותם.

למידה פעילה נמצאה כגורם שקשור באופן חיובי לשביעות רצונם של תלמידים הלומדים במסגרת למידה מרחוק (Sahin, 2007), כך שנראה שהיא גם עשויה לתרום להצלחתם באופן למידה זה.

למאמר המלא

אוריינות מידע

אוריינות מידע – כוללת מספר מיומנויות:

 • היכולת לאתר מידע
 • להעריך את אמינות המקור שנמצא
 • היכולת למזג בין מקורות מידע שונים
 • ליצור ידע חדש ולחלוק אותו עם אחרים (Covello &  Lei, 2010, Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umau, 2004)

מכאן כי בשימוש במיומנויות אוריינות מידע נדרש התלמיד ליישם את ההיבטים הבאים:

 • לחשוב באופן ביקורתי (Dewald, Scholz-Crane, Booth & Levine, 2000)
 • לנתח מידע
 • לפתור בעיות ולגבש רעיונות חדשים (Okeji, Ilika & Baro, 2020)
  מיומנויות של אוריינות מידע הן מיומנויות חשובות עבור תלמידים בכל סביבת למידה שהיא, ועל אחת כמה וכמה עבור
  תלמידים בסביבת למידה מרחוק. תלמידים אלו, המסתמכים באופן משמעותי על משאבים דיגיטליים בלמידתם, נדרשים לפתח כישורים רחבים ומעמיקים יותר של איתור מידע בהשוואה לתלמידים הלומדים בבית הספר, באופן מסורתי.

פעולות שונות שמורים יכולים לנקוט על מנת לפתח אוריינות מידע בקרב תלמידים הן שימוש בחומרים מגוונים מהאינטרנט, כמו סרטוני וידיאו וקטעי קול, או לבקש מתלמידים להציג את העבודות שלהם באמצעות שימוש בפלטפורמה דיגיטלית (Tekale, 2018).
שימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת ההוראה והלמידה עשוי לתרום לפיתוח מיומנויות אוריינות מידע. במחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד בקרב תלמידים שהשתמשו בטאבלטים באופן שגרתי ביחס של 1:1 נמצא כי:
30% מהמורים דיווחו שתלמידים מבצעים מטלות הקשורות לחיפוש במאגרי מידע
22% מהמורים דיווחו שתלמידים מכינים מצגות.
50% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם יודעים לסכם חומר שמצאו באינטרנט
49% מהתלמידים דיווחו שהם יודעים כיצד למצוא מידע אמין ברשת.

במחקר נוסף שנערך על ידי צוות המכון נמצא כי סביבות למידה המתאפיינות בהימצאותם של אמצעים טכנולוגיים (כמו מחשבים נייחים או טאבלטים) ובעיצוב גמיש של חלל הכיתה עשויות לתרום להתפתחותן של מיומנויות אוריינות מידע שונות.
52% מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו שהם מכינים מצגות במסגרת תהליכי הלמידה
46% מהתלמידים דיווחו שהם עובדים במסמכים שיתופיים (מני-איקן, ברגר טיקוצ'ינסקי ווולף, 2018).

אמנם מחקר זה נערך בסביבת למידה בית ספרית, אך ניתן לעשות שימוש גם בפלטפורמת הלמידה מרחוק, המבוססת על שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי לפתוח מיומנויות אלו (Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011).

 

למאמר המלא

יכולות הבניית סביבת הלמידה

יכולות הבניית סביבת הלמידה – למידה מרחוק אינה מתבצעת בסביבה מובנית ומאורגנת כמו כיתת הלימוד (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007),  כך שעל התלמידים לתכנן מה תהיה סביבת הלמידה הנוחה ככל האפשר עבורם, באילוצי הלמידה מחוץ לבית הספר.

היבטים רצויים לסביבות למידה אלו הם:
סביבת למידה הכוללת זמינות של חומרי לימוד ומתאפיינת במספר מינימלי של הסחות דעת בתוכה (Miltiadou & Savenye, 2003). הצורך להימנע מהסחות דעת נעשה משמעותי אף יותר לאור העובדה שלמידה מרחוק מתקיימת בסביבה טכנולוגית, מאחר והשימוש באמצעים טכנולוגיים לעיתים מוציא את התלמידים מריכוז ומאפשר להם לגלוש באתרים אחרים, שאינם קשורים לשיעור (מני-איקן, בשן ודהן, 2017).
אמצעים שהמורים יכולים לנקוט בהם כוללים לכוון את תלמידיהם לעבוד במקום נוח ושקט ולצאת להפסקות קצרות במהלך יום הלמידה, במידה ואינם לומדים במערכת שעות הנקבעת על ידי המורה (Kelehear, 2020).

מכאן תפקידו המשמעותי של המורה לסייע לתלמידיו להבנות את סביבת הלמידה האישית שלהם ובחשיבה משותפת על פתרונות מתאימים עבורם, גם בלמידה מרחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למאמר המלא

יכולות ניהול זמן

בלמידה מרחוק, בה מערכת השעות השגרתית לרוב משתנה, נדרשים התלמידים לתכנן ולנהל את זמן הלמידה שלהם באופן עצמאי. בספרות המחקר הוצעו אסטרטגיות שונות באמצעותן ניתן לשפר את יכולת ניהול הזמן של תלמידים במסגרת למידה מרחוק:

 • תלמידים שקיבלו מייל שבועי ובו התבקשו לתכנן באיזה יום ובאיזו שעה יצפו בכל אחד מהשיעורים הגיעו להישגים גבוהים יותר בשלבי הקורס הראשונים ביחס לקבוצת השוואה (Baker, Evans, Li & Cung, 2018).
 • יצירת מערכת ממוחשבת שבה מוצגת רשימת המטלות שכל תלמיד צריך לבצע עשויה לסייע לו לנהל את הזמן בצורה יעילה יותר(Goda et al., 2009) .

 

למאמר המלא

כנס צ'ייס החמישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה – בפברואר 2020

קבצים מצורפים כנס צייס 2020 לצעוד בנעליו של אדם אחר (300 kB)