למידה פעילה

למידה פעילה – מתרחשת כאשר התלמידים ממלאים תפקיד משמעותי בלמידה, שאינו מסתכם רק בהקשבה למורה שמרצה מולם (Edwards, 2015;Johnson & Johnson, 2008).

הוראה הכוללת משימות ופעילויות של איסוף מידע, פתרון בעיות, עריכת ניסויים (Edwards, 2015) או השתתפות בדיון (Johnson & Johnson, 2008) עשויה לקדם למידה מסוג זה.

במחקר הערכה שנערך לפרויקט "בית ספר חכם" על ידי צוות מחלקת המחקר והאסטרטגיה במכון סאלד נמצא כי שימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות של למידה פעילה. תלמיד שרואיין למחקר סיפר:

"במקום שהיא תסביר, היא אומרת שאם אנחנו לא יודעים משהו נחפש באינטרנט או באפליקציות מיוחדות… זה נותן לי את דרך הלמידה שלי, במקום שאני אצטרך עכשיו להקשיב למורה ולהגיד לה למה לא עשיתי כי לא הבנתי"
(מני-איקן, ברגר טיקוצ'ינסקי ובשן, 2015, עמ' 25)
למידה פעילה  היא חיונית ביותר במסגרת למידה מרחוק. מאחר והמורה לעיתים אינו זמין לסייע לתלמיד כפי שמתקיים בלמידה פנים אל פנים, על התלמידים לפעול באופן עצמאי על בסיס מקורות המידע השונים העומדים לרשותם.

למידה פעילה נמצאה כגורם שקשור באופן חיובי לשביעות רצונם של תלמידים הלומדים במסגרת למידה מרחוק (Sahin, 2007), כך שנראה שהיא גם עשויה לתרום להצלחתם באופן למידה זה.

למאמר המלא