לחפש ולקבל עזרה

היכולת לחפש ולקבל עזרה (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007) חשוב שתלמידיהם יזהו את הצורך בעזרה
בלמידה מרחוק וידעו לפנות לגורם המתאים על מנת לקבלה (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).
יכולת זו עשויה להיות פשוטה יחסית במסגרת למידה מסורתית, שבה המורה ויתר חברי הכיתה זמינים וקרובים, אך נעשית מורכבת במסגרת למידה מרחוק – שבה גורמי הסיוע הפוטנציאליים רחוקים (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

על מנת לעודד התנהגות של חיפוש עזרה במסגרת למידה מרחוק, על המורים ליצור פלטפורמות שיאפשרו שאילת שאלות:
ניתן להשתמש בפלטפורמות סינכרוניות, כמו התכתבות בצ’אט או ניהול שיחות וידיאו, ובפלטפורמות א-סינכרוניות, כמו התכתבות במייל או בפורום כיתתי (Mahasneh, Sowan & Nassar, 2010).

על המורים לעודד את התלמידים לשאול שאלות ולהקפיד להציע להם עזרה (Dunn, Rakes & Rakes, 2014).

למאמר המלא

קבצים מצורפים