כנס צ’ייס החמישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה – בפברואר 2020

חינוך לאמפתיה חשוב לחברות דמוקרטיות ופלורליסטיות. אך, למרות המאמצים, מערכת החינוך הישראלית אינה מצליחה להתקדם משמעותית בתחום זה.
בשנים האחרונות חלה עלייה בשימוש בטכנולוגית המציאות המדומה (VR, Reality Virtual) בכלל, ואף במערכת החינוך בפרט. VR מאפשר לתלמידים לחוות חוויות במקומות ומצבים שאחרת לא היו להם גישה אליהם.
המחקר הנוכחי השתמש בטכנולוגיית VR ככלי ללמד אמפתיה, לראות את העולם מנקודת מבטו של אדם אחר, בשיעור בנושא חברתי חשוב: מגדר והטרדה מינית. המחקר נערך בבתי ספר התיכונים בישראל, התלמידים הרכיבו משקפי VR וראו את העולם מנקודת מבטה של ילדה בת 16 במצב של הטרדה מילולית.
המחקר הנוכחי העריך את התוכנית וכלל שאלוני תלמידים וקבוצות מיקוד וכן ראיונות למורים. מצאנו כי VR אפשר לרוב התלמידים, בנים ובנות, להזדהות עם נקודת מבטה של הנערה ולהבין את הנושא בצורה מעמיקה יותר.
למרות שלא מצאנו הבדלים בין מגדרים ביכולתם להזדהות עם הנושא, בנות הכירו יותר מבנים סיטואציות דומות שהוצגו ב-VR .מכאן כי למרות היעדר הניסיון הקודם שלהם, VR אפשרה לבנים להזדהות עם הנושא ולפתח אמפתיה למצב שהם לא יכלו לחוות אחרת. למחקר זה יש השלכות על חינוך לאמפתיה ויישומי VR במערכות החינוך.