ממצאי מחקר הערכה על תכנית “ביתא מחנכים” הוצגו בכנס השביעי הבינלאומי להכשרת מורים בנושא “The story of innovation in teacher education” במכון מופ”ת שנערך בחודש יוני 2019, בהרצאה בנושאTeacher  Collaboration – A Catalyst to Improving Professional Self-Perception”. במחקר זה נבחנו תפיסותיהם של מורים המשתתפים בתכניות לעידוד יוזמות חדשניות ובו נמצא כי מורים שדיווחו כי ברצונם לשמור על קשר מקצועי עם מורים מבתי ספר אחרים אותם פגשו בתכנית, הפגינו תפיסת מסוגלות גבוהה יותר בנוגע לידע שלהם, ליכולת ולמוטיבציה לקדם חדשנות בבית ספרם. חשיבות המחקר היא בדגש על יתרונות שיתוף הפעולה למורים המתכננים להטמיע חדשנות חינוכית. נוסף לתמיכה חברתית, שיתוף פעולה זה יכול לתרום לתפיסת מסוגלות מקצועית גבוהה יותר בקרב מורים יזמים.