כנס בינלאומי של המועצה העולמית לתלמידים מחוננים ומצטיינים בדנמרק

ד"ר רחל זורמן, המנכ"לית של מכון סאלד, הרצתה בכנס בינלאומי של המועצה העולמית לתלמידים מחוננים ומצטיינים  שהתקיים בדנמרק על פעולותיו של המכון בנושא מחוננות בכלל והאתגרים בטיפוח בנות מחוננות, בפרט.

חוקרים ואנשי חינוך ממדינות שונות הביעו התעניינות בפעילות המכון ובתכניות לאיתור וטיפוח מחוננים ומצטיינים בישראל ויצרו קשרים בנושאים אלו.

[cml_media_alt id='1056']3-1[/cml_media_alt]