יכולות הבניית סביבת הלמידה

יכולות הבניית סביבת הלמידה – למידה מרחוק אינה מתבצעת בסביבה מובנית ומאורגנת כמו כיתת הלימוד (Sharma, Dick, Chin & Land, 2007),  כך שעל התלמידים לתכנן מה תהיה סביבת הלמידה הנוחה ככל האפשר עבורם, באילוצי הלמידה מחוץ לבית הספר.

היבטים רצויים לסביבות למידה אלו הם:
סביבת למידה הכוללת זמינות של חומרי לימוד ומתאפיינת במספר מינימלי של הסחות דעת בתוכה (Miltiadou & Savenye, 2003). הצורך להימנע מהסחות דעת נעשה משמעותי אף יותר לאור העובדה שלמידה מרחוק מתקיימת בסביבה טכנולוגית, מאחר והשימוש באמצעים טכנולוגיים לעיתים מוציא את התלמידים מריכוז ומאפשר להם לגלוש באתרים אחרים, שאינם קשורים לשיעור (מני-איקן, בשן ודהן, 2017).
אמצעים שהמורים יכולים לנקוט בהם כוללים לכוון את תלמידיהם לעבוד במקום נוח ושקט ולצאת להפסקות קצרות במהלך יום הלמידה, במידה ואינם לומדים במערכת שעות הנקבעת על ידי המורה (Kelehear, 2020).

מכאן תפקידו המשמעותי של המורה לסייע לתלמידיו להבנות את סביבת הלמידה האישית שלהם ובחשיבה משותפת על פתרונות מתאימים עבורם, גם בלמידה מרחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למאמר המלא