[dt_sc_three_fourth first]

"חרדת המבחן" הינה חרדה המופיעה במצבים שבהם תפקודו של היחיד נתון לבדיקה או להערכה. החרדה מופיעה בשל הידיעה כי יופעל
החוברת באה להציג כלי להערכת רמת האוטונומיה בבית-הספר, כפי שהיא רצויה בעיני מורים ומנהלים. בחוברת שני שאלונים לדיווח עצמי שחוברו
אורית אבידב-אונגר ויצחק פרידמן
סקירה של הנחות היסוד התאורטיות וממצאי המחקרים בתחום הניהול העצמי של בתי-ספר. בשנים האחרונות חל שינוי לכיוון של ביזור במערכת
חוברת זו מכילה סקירת ספרות על עבודות ומחקרים בנושא בחירת הורים את בית הספר לילדיהם. פרקי הספר עוסקים בנושאים הבאים:
השחיקה המקצועית, ובייחוד זו בקרב המורים, זוכה להתעניינות גוברת בשנים האחרונות. לאור מורכבותה של התופעה, סקירת הספרות מציגה תחילה גישות
כיצד נמדד העוני? מהם הגורמים להיווצרותה של תופעה זו ולהימשכותה? כיצד ניתן להתמודד עם העוני? על שאלות אלה ואחרות מבקשת
בחינה של ההתפתחויות והשינויים בדרכים למימון של בתי-ספר ציבוריים, יסודיים ועל-יסודיים, במדינות העולם המערבי: ארצות-הברית, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, ניו-זילנד, הולנד
סקירת הספרות המקצועית העוסקת בהתמודדות המשפחה עם הולדת ילד בעל נכות התפתחותית ועם גידולו.
החוברת מתארת את תהליך הסוציאליזציה של המורה המתחיל, תוך סקירת הספרות המקצועית העוסקת בסוגיות, כמו: קשיים של מורים מתחילים, גורמיהם
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Search” widget_wpname=”woocommerce widget_product_search” widget_wpid=”woocommerce_product_search-1″ title=”חיפוש פרסומים” /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Cart” widget_wpname=”woocommerce widget_shopping_cart” widget_wpid=”woocommerce_widget_cart-1″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /][dt_sc_widgets widget_name=”WC_Widget_Product_Categories” widget_wpname=”woocommerce widget_product_categories” widget_wpid=”woocommerce_product_categories-1″ /]