[dt_sc_three_fourth first]

מיון מועמדים לקורס ניסיוני להכשרת מנהלים 2000/2001: תיאור התהליך ומבנה סדנת המיון (העתק)
פישר, י'
Read more.
"מסע שורשים" בבלרוס – מחקר הערכה
"מסע שורשים" מפגיש את התלמידים המשתתפים בו עם ההיסטוריה של העם היהודי בברית המועצות ובמזרח אירופה בתקופה שלפני מלחמת העולם
Read more.
"מפגשים בחוויה הישראלית": מפגשים של צעירים מהתפוצות עם בני נוער ישראלים
פינדלינג-אנדי, ל' וספקטור, ע'
Read more.
אחריות ואוטונומיה של רשות חינוך מקומית: סקירת ספרות ודגמי הפעלה
הסקירה מציגה את מערך הקשרים בין רשות החינוך הממלכתית בישראל (משרד החינוך והתרבות) לבין רשות החינוך המקומית, זאת בעקבות הצעות
Read more.
אוצר המונחים במדעי החברה ובחינוך
מהדורה מעודכנת לינואר 2008 אוצר המונחים של מכון סאלד הנו מילון מונחים מבוקר (thesaurus) דו-לשוני בעברית ובאנגלית, הכולל מונחים בתחומי
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]