[dt_sc_three_fourth first]

"מסע שורשים" בבלרוס – מחקר הערכה
"מסע שורשים" מפגיש את התלמידים המשתתפים בו עם ההיסטוריה של העם היהודי בברית המועצות ובמזרח אירופה בתקופה שלפני מלחמת העולם
Read more.
"מפגשים בחוויה הישראלית": מפגשים של צעירים מהתפוצות עם בני נוער ישראלים
פינדלינג-אנדי, ל' וספקטור, ע'
Read more.
אחריות ואוטונומיה של רשות חינוך מקומית: סקירת ספרות ודגמי הפעלה
הסקירה מציגה את מערך הקשרים בין רשות החינוך הממלכתית בישראל (משרד החינוך והתרבות) לבין רשות החינוך המקומית, זאת בעקבות הצעות
Read more.
הערכת תכנית – מרחב הלמידה העתידי"FLS-World ORT" קדימה מדע
צוות המחקר: ד"ר עידית מני- איקן, טל ברגר- טיקוצ'ינסקי וגיתית דהן תכנית "מרחב הלמידה העתידי" (FLS) הינה תכנית שהתפתחה כהמשך
Read more.
הערכת אשכול תכניות “הוראה פלוס” להכשרה קלינית למורים
חוקרות: ד"ר עידית מני-איקן, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי בשנת 2013 החלה קרן טראמפ בסדרת הכשרות למורי מתמטיקה ומדעים בחטיבות העליונות במודל של
Read more.
דו"ח הערכה – הוראת הפיזיקה בישראל תמונת מצב מהשנים 2000,2000,2002
לימודי פיזיקה ברמת 5 יח"ל והוראתם בישראל חוקרת ראשית: ד”ר עידית מני-איקן  |  צוות המחקר: דנה רוזן וציפי בשן מכון סאלד,
Read more.
לימודי פיזיקה ברמת 5 יח"ל בישראל תמונת מצב
לימודי פיזיקה ברמת 5 יח"ל והוראתם בישראל חוקרת ראשית: ד”ר עידית מני-איקן  |  צוות המחקר: דנה רוזן וציפי בשן מכון סאלד,
Read more.
הערכת המיזם "תיקון עולם"
הערכת המיזם "תיקון עולם" חוקרת: רוית אפרתי עמותת עלה בשיתוף משרד החינוך, עמותת נגישות ישראל וה- JNF מפעילים מיזם חינוכי חברתי-
Read more.
בתי אב – דיור מוגן סקר שביעות רצון – שנת 2018
רשת מעונות אירופה-ישראל חוקרת ראשית: אודליה אוחיון רשת מעונות אירופה ישראל הינה רשת לדיור מוגן הכוללת שלושה בתים. במטרה לבחון
Read more.
ISRAELI SUMMER CAMPS
מחקר עבור UJA – פדרציית ניו יורק חוקרים: ד"ר פנינה, עמלי שחף, ד"ר קית גולדשטיין מחלקת המחקר של מכון סאלד
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]