[dt_sc_three_fourth first]

התמודדות המשפחה עם ילד חריג: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות המקצועית העוסקת בהתמודדות המשפחה עם הולדת ילד בעל נכות התפתחותית ועם גידולו.
Read more.
המורה המתחיל; הקשיים, התמיכה וההסתגלות: סקירת ספרות מקצועית
החוברת מתארת את תהליך הסוציאליזציה של המורה המתחיל, תוך סקירת הספרות המקצועית העוסקת בסוגיות, כמו: קשיים של מורים מתחילים, גורמיהם
Read more.
סטנדרטים במערכות חינוך: סקירת ספרות מקצועית
החוברת סוקרת את התמורות שחלו בנושא התקנים מאז שנות ה-80, תוך הצגת תפיסות שונות ודיון ביתרונות ובחסרונות של תקנים בחינוך.
Read more.
הוראת הקריאה בארצות הברית: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות המקצועית והדיון הציבורי בנושא הגישות השונות להוראת הקריאה ולרכישת מיומנויות הקריאה. נסקר לימוד הקריאה בארצות-הברית במהלך המאה ה-20,
Read more.
אלימות כתופעה אנטי-חברתית: תיאוריה ומעשה: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות העוסקת בהתנהגות אלימה כהתנהגות חברתית. חלק הראשון של הסקירה מבהיר מושגים הקשורים להתנהגות אלימה, תוקפנית ואנטי-חברתיות ומציג את
Read more.
מדינת הרווחה לפתחה של מאה חדשה: סקירת ספרות מקצועית
המאמר מנתח סוגיות מרכזיות בהתפתחות זו: היקף החקיקה החברתית, סלקטיביות או אוניברסליות, ריכוז או ביזור, הפרטת השירותים החברתיים, מעורבות המגזר
Read more.
שלב השיגור: התמודדות המשפחה עם גיוס ילדיה לצה"ל: סקירת ספרות מקצועית
סקירת ספרות בנושא התמודדותה של המשפחה הישראלית עם גיוס הילדים לצבא. נסקרת הספרות המדעית בנושא כמו כן נסקרות גם עבודות
Read more.
התעללות בילדים במשפחה סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות המקצועית הנוגעת להתעללות בילדים במשפחה. מפורטים גורמי הסיכון של תופעה זו: תבניות משפחתיות המועדות לאלימות, גורמי פגיעה הממוקדים
Read more.
התמודדות והסתגלות של ילדי גירושין: סקירת ספרות מקצועית
סקירת הספרות המחקרית בנושא ההתמודדות וההסתגלות של ילדי גירושין. מוצגת ההתייחסות של תיאוריות קוגניטיביות והתפתחותיות להשלכות של גירושין על ילדים.
Read more.
הפרעות אכילה: סקירת ספרות מקצועית
סקירת ספרות בנושא של הפרעות אכילה - אנורקסיה ובולימיה. מתוארים המאפיינים הקליניים של כל אחת מהפרעות אלה, שכיחותן והסיבוכים הרפואיים
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]