התלמיד אביעד מרקוביץ בוגר המחזור החמישי בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות