הפעלה והערכה של תכנית 'מנחים-עמיתים' (mentoring)

מכון סאלד מפעיל בשיתוף עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך את התכנית 'מנחים-עמיתים'. בינואר השנה יצא אל הדרך המחזור השלישי של התכנית. למחזור זה נבחרו 18 תלמידים מחוננים מרחבי הארץ והם זווגו לפי תחומי עניין ל-18 חוקרים, מנחים-עמיתים, המאפשרים להם להתנסות בעבודת חקר מתחומם המקצועי. במהלך ההתנסות התלמיד נחשף לידע ולמיומנויות עדכניים, מפתח יכולות חדשות ורוכש כלים להתמודדות עם אתגרים שהתחום מזמן. ההתנסות אמורה לסייע לתלמיד לגבש זהות מקצועית לקראת בחירת קריירה עתידית. מטרות התכנית: מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחוננים בתחומי התעניינותם, הכרת מורכבות העבודה של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי תוכן שונים ופיתוח מודעות אתית-חברתית ואחריות ההולמות את ערכי להפילוסופיה והמורשת היהודית. הפעלת התכנית מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת המתמקדת הן בתהליכי התכנית ובתוצריה הן בתהליך גיבוש זהות התלמיד המחונן.

לדף התוכנית מנחים עמיתים