הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

חוקרת: ד"ר רעיה ברמה
צוות המחקר: הילה רונן-דבי, ד"ר רחל זורמן

ביה"ס המרכזי להוראת השואה הוא הזרוע החינוכית של "יד ושם", ותפקידו להנחיל את התפיסה החינוכית של "יד ושם" באמצעות מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. התפיסה החינוכית שלו היא שיש לראות בשואה לא רק אירוע היסטורי אדיר ממדים אלא אירוע היסטורי בעל משמעות חינוכית. עיקר הפעילות של ביה"ס מתמקדת בהוראת השואה והנחלת זכרה, הן על-ידי הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, מורים ומחנכים, והן על-ידי מתן כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו"ל. ההערכה היא מעצבת-מטייבת – מספקת משוב לתכנית על נקודות החוזק ועל תחומים לשיפור, וכן מסכמת – בוחנת את מידת השגת המטרות והיעדים. הערכת התכנית נעשית עבור קרן משפחת אדלסון וועדת התביעות.