הערכת פדגוגיה מתוקשבת במכון סאלד

בעשור האחרון עוסק מכון סאלד בהערכת תכניות מתוקשבות המשולבות בהוראה ובלמידה במערכת החינוך בישראל. לצוות המחקר במכון ניסיון עשיר בהערכת תכניות בהן נעשה שימוש באמצעי קצה מגוונים – לוחות אינטראקטיביים, מחשבים ניידים, ערכות הצבעה וטאבלטים (מחשבי לוח), ובהערכת השפעתן על ההוראה והלמידה.

במכון פותחו כלי הערכה שנוסו ותוקפו במחקר – שאלונים למנהלים, למורים, לתלמידים ולהורים, וכלי מחוון ייחודי לתצפית (CLI-O), להערכה ולאפיון האינטראקציה מורה-תלמיד בכיתה מתוקשבת.

ממצאי המחקרים תורמים למובילי התכניות לעמוד על נקודות החוזק שלהן ועל התחומים הזקוקים לחיזוק ולייעול ולקבל החלטות הנוגעות ליישום התכניות בעתיד.


שימוש במחשבי לוח (טאבלטים/אייפדים)

סיכום ממצאים: פרויקט הטאבלטים בבית ספר באזור ירושלים – קדימה מדע, תשע”ה 
סיכום ממצאי הערכה פרויקט הטאבלטים בבית ספר בצפון הארץ – קדימה מדע, תשע”ד
סיכום ממצאי ביניים: תכנית בין שגרה לחירום – למידה מרחוק – קדימה מדע, תשע"ו

מצגת: מדגם ממצאי הערכה של פרויקט הטאבלטים בבית ספר בצפון הארץ – קדימה מדע, תשע”ד
מאמר: שימוש בטאבלטים בכיתה – השלכות להוראה וללמידה 


"כיתות חכמות" בבתי ספר

דוח: פרויקט כיתות חכמות – קדימה מדע – פרישה א, תשע"ג-תשע"ד
דוח: פרויקט כיתות חכמות – קדימה מדע – פרישה ב, תשע"ו
דוח: פרויקט שדרות שלנו – מגמות עיקריות בשילוב מחשבים ניידים בלמידה בבית ספר יסודי, תשע"ג
דוח: פרויקט שדרות שלנו – השפעת ההטמעה של מחשבים ניידים בכיתות חכמות על ההוראה והלמידה, תשע"ב
מצגת: הערכת פרויקט כיתות חכמות במסגרת "שדרות שלנו", תשע"א


פרויקט "בית ספר חכם"
סיכום ממצאי הערכה: פרויקט – “בית ספר חכם” בצפון הארץ – קדימה מדע, תשע”ה 
סיכום ממצאי הערכה: פרויקט – “בית ספר חכם” בדרום הארץ – קדימה מדע, תשע”ה 


לימוד אנגלית ומדעים “בכיתות חכמות

סיכום ממצאי הערכה: לימודי אנגלית ומדעים בכיתות חכמות – קדימה מדע, תשע"ג-תשע"ד


לוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה
מצגת: שימוש בלוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה – פרויקט SMART
מאמר: An Evaluation of SMART Classroom  פרויקט SMART

מאמר: שימוש בלוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה – פרויקט SMART


הטמעת סביבת “עת הדעת
מאמר: מחקר הערכה ל”עת הדעת”
פוסטר: הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית “עת הדעת”
מצגת: הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית “עת הדעת”
סרטון: עידית מני-איקן: תכנית “עת הדעת” – הישגי התלמידים ועמדותיה


כלי לניתוח תצפיות בכיתה מתוקשבת
(CLI-O)
מאמר: האם שימוש באמצעי הוראה מתוקשבים מעודד אינטראקציה פדגוגית חדשנית בכיתה?
מאמר: ?Does Use of ICT-Based Teaching Encourage Innovative Interactions in the Classroom


הוראת אנגלית בסיוע תכנית תקשוב ייעודית
 “Waterford”
דוח הערכה: תכנית Waterford ברשת “שובו”, תשע"א
פוסטר: השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת על הישגי תלמידים
מצגת: השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת על הישגי תלמידים
מאמר:  Evaluation of Waterford Early Learning Software


סקירת ספרות
בני נוער ברשת – מסוכנות והזדמנות לטיפול