הערכת התכנית "עתידים לתעשייה"

חוקרת: קרן דביר
צוות המחקר: ד"ר רחל זורמן, שירה זיוון, אדוה הים-יונס

התכנית "עתידים לתעשייה ולמגזר העסקי" פועלת למימוש מיטבי של הפוטנציאל האנושי הגבוה של דור העתיד בפריפריה. התכנית שמה לה למטרה לסייע לבוגרי שירות צבאי מאזורי הפריפריה, הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ובעלי פוטנציאל אקדמי גבוה, לזכות בהזדמנות ללימודים אקדמיים איכותיים, בתחומי המדעים וההנדסה ולהשתלב במהלך הלימודים בהתנסות בתחומי לימודיהם ולהשתלב בעבודה בתחומים אלה עם סיום הלימודים.

הערכת התכנית כוללת שני שלבים. השלב הראשון כולל חשיבה ארגונית למטרת פיתוח המודל הלוגי של התכנית "עתידים לתעשייה" אשר יסייע בגיבוש מחודש של מוקדי התכנית אשר נמצאים בימים אלה בתהליך של דיון והתחדשות. בשלב השני תתמקד ההערכה בבדיקה מעמיקה של תהליך האיתור וההירתמות של החברות לאמץ סטודנטים, נעמוד על המוטיבציות לאימוץ וננסה לאפיין את פרופיל החברה המתאימה להעסקת סטודנטים. כן נעמוד על שיטות האיתור הנהוגות כיום ואת התובנות של אנשי השטח מהניסיון שצברו. במקביל ייערך מיפוי תהליך ההשמה של הסטודנטים הקיים כיום, ותיבחן שביעות רצונם מן השיבוץ ומן הקשר עם העמותה והחברה. יוגדרו הציפיות של הנוגעים בדבר מהשמה מוצלחת, והצרכים של המועסקים והמעסיקים בשלבי ההעסקה השונים.