הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי – סקירת ספרות

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
עוזרת מחקר: דנה רוזן

"שיתופים" – המרכז לפיתוח החברה האזרחית, מתכלל יוזמה משותפת של כמה ארגונים במגזר השלישי, העסקי והציבורי שנועדה לקדם מצוינות בחינוך המדעי בארץ. לבחינה ראשונית של היוזמה הזמין המרכז סקירת ספרות על הוראת המדעים בישראל. הסקירה עוסקת במגמות שונות בחינוך המדעי-טכנולוגי בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים בישראל ומתמקדת באתגרים העולים ממגמות אלו ובמענים אפשריים להם, העשויים למנף את השגת היעד. הסקירה מבוססת על פרסומים מדעיים, סקרים עדכניים וראיונות עם מומחים מובילים בתחום הוראת המדעים בארץ.

קבצים מצורפים